An Overview of Soviet Animation History


Sevindi K.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.3, pp.1771-1784, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33206/mjss.880166
  • Title of Journal : MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.1771-1784

Abstract

Although Soviet cinema is principally recognized for fiction and documentary films produced for propaganda goals, it has a significant animation ecole. Soviet animated films started to emerge from the beginning 1900s; in addition to the animations produced for propaganda plans, hundreds of animations, including folk tales, fairy tales, myths, educational activities, entertainment, humor, science fiction, and fantastic narratives, were also created. Since there is very few research on Soviet animations in Turkish literature, this study was designed to contribute to the field. Mainly Russian and English sources were compiled, the contents were examined, and a descriptive analysis was made by building an overview of Soviet animations through these references. After the first part of the relationship and connection of the Soviets with cinema, films from the earliest instances of Soviet animations in the early 1900s to the destruction of the Soviet Union were analyzed. One of the article's objects is to present a comprehensive historical narrative to support academics wishing to work in this field and found a helpful literature summary.

Sovyet sineması daha çok propaganda amaçlı üretilen kurmaca ve belgesel filmleriyle bilinse de önemli bir animasyon ekolüne sahiptir. Sovyet animasyonları 1900’lü yılların başından itibaren ortaya çıkmaya başlamış, propaganda amaçlı üretilen animasyonların yanında halk hikâyelerine, masallara, efsanelere, eğitim ve öğretim faaliyetlerine, eğlenceye, mizaha, bilim kurgu ve fantastik anlatılara değinen yüzlerce animasyon da üretilmiştir. Türkçe literatürde Sovyet animasyonlarına yönelik çok az çalışma olmasından dolayı alana katkı sağlamak amacıyla bu çalışma oluşturulmuş, ağırlıklı olarak Rusça ve İngilizce kaynaklar derlenmiş, içerikler incelenmiş, bu kaynaklar üzerinden Sovyet animasyonlarına genel bir bakış oluşturularak betimleyici bir analiz yapılmıştır. Sovyetlerin sinemayla ilişkisinin ve bağının anlatıldığı ilk kısmın ardından Sovyet animasyonlarının 1900’lerin başındaki ilk örneklerinden Sovyetler Birliği’nin yıkılışına kadarki döneme kadar olan filmler incelenmiştir. Makalenin amaçlarından biri de bu alanda çalışmak isteyen akademisyenleri teşvik ederek onlara yardımcı olacak genel bir tarihsel anlatı sunmak ve yardımcı bir literatür özeti oluşturmaktır.