NÜKLEER SANTRAL İŞLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU


KORKUSUZ M. H.

Beta Yayınevi, İstanbul, 2012

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2012
  • Publisher: Beta Yayınevi
  • City: İstanbul

Abstract

Part One: General Spent Nuclear Energy, Comparative Law on Status Regarding Nuclear Power Plant Operator's Liability, International Contracts and Basis of Nuclear Power Plant Operator 's responsibility in Turkish Law * Generally Nuclear Power * Nuclear Power Plant Operator's Civil Liability Regarding Comparative Law at the State and International Agreements * In Turkish Law Nuclear Regulations Concerning the Plant Operator's Liability Section Two: Generally Responsibility Causes * Responsibility Causes and Types * Precise Responsibility Causes and Types Chapter three: Nuclear Power Plant Operator's Civil Liability * Nuclear Power Plant Operator's Terms of Liability Section Four: Nuclear Power Plant Operator's Terms and Results of Liability * Calculation of Loss and damage * Timeout

Birinci Bölüm: Genel Olarak Nükleer Enerji, Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu Konusunda Mukayeseli Hukukta Durum, Uluslararası Sözleşmeler ve Türk Hukukunda Nükleer Santral İşletenin Sorumluluğunun Dayanakları * Genel Olarak Nükleer Enerji * Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu Konusunda Mukayeseli Hukukta Durum ve Uluslararası Sözleşmeler * Türk Hukukunda Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler İkinci Bölüm: Genel Olarak Sorumluluk Sebepleri * Sorumluluk Sebepleri ve Türleri * Kusursuz Sorumluluğun Sebepleri ve Çeşitleri Üçüncü Bölüm: Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu * Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğunun Şartları Dördüncü Bölüm: Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğunun Hüküm ve Sonuçları * Zarar ve Tazminatın Hesaplanması * Zamanaşımı