Therapy Research and Current Therapy Approaches in Music History


Kılıç E.

Duvar Yayınları, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Duvar Yayınları
  • City: Ankara

Abstract

Müzik terapi, tarihi gelişim süreci içerisinde bir çok toplumda kullanılan bir terapi biçimidir. Türk toplumunun tarihinde çok sayıda düşünür, filozof ve bilim adamının bu konuda yapmış oldukları araştırmalar ve düşünceler bugün yapılmakta olanlara da ışık tutar niteliktedir. Her ne kadar bir kısım düşünceler deneysel olarak doğrulanmamış olsalar da müzik terapi alanına olan katkıları görmezden gelinemeyecek kadar önemlidir. Bu çalışmada bunlara ilişkin gerekli açılım ve örnekler sergilenmeye gayret edilmiştir. Müzik terapi, tarih olarak eski olsa da yeniden keşfedilen bir terapi türü olarak gelişimi yenidir. Ülkemizde bu alanla ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Biz de naçizane bu çalışmalara küçük bir katkı sunmak amacıyla hem tarihimizden mümtaz şahsiyetlerin bu alanla ilgili çalışmalarını göz önüne getirmek, hem de hafızalardaki silik izlerini yeniden belirginleştirmek için bu araştırmada onlara öncelik verdik. Bunun yanı sıra günümüzde yapılan ve yapılmakta olan çalışmalara da değinerek mirasımız ve günümüz arasında miktarı kafi nispetinde bağlantı kurarak bir katkı sağlamaya çalıştık.