Mikst Radyografik Görünümde Selim Kemik Tümörleri ve Tümör Benzeri Lezyonları; Fibröz Displazi, İntraosseöz Lipom, İntraosseöz Hemanjiom, İntraosseöz Dezmoid Tümör, Nonossifiye Fibrom/Fibröz Kortikal Defekt


Özkan K. , Ceyran A. B. , Söylemez S., Ayaz T.

Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics, vol.11, no.1, pp.47-58, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics
  • Page Numbers: pp.47-58

Abstract

Selim kemik tümörleri genellikle 25 yaş altı insanlarda görülür. Bu lezyonlar sıklıkla büyük kemiklerin büyüme plaklarına yakın noktalarında ortaya çıkarlar. En sık tutulan kemikler genellikle, femur, tibia, humerus ve pelvistir. Selim kemik lezyoları veya tümör-benzeri selim kemik lezyonları hakkında bilgi sahibi olmak bu lezyonların diğer malign kemik tümörleri ile karıştırılarak gereksiz veya yetersiz tedavi almalarını önlemek açısından oldukça önemlidir. Bu lezyonlar ya bulundukları bölgede geçmeyen ve artan ağrı ile, yada düşük enerjili bir travma sonrası oluşan patolojik kırıklar sonrası fark edilirler. Hernekadar direk grafi, MR görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi ile bazı lezyonların patognomonik görüntüleri sayesinde tanı konabilsede bazı lezyonların ayırt edilebilmesi için kemik sintigrafisi veya biyopsi gibi ile araştırma teknikleri kullanılması gerekebilir. Bu tümörlerin tedavisinde güncel olarak bazı yeni ilaçlar, yeni adjuvan çeşitleri ve greft çeşitleri kullanılmaya başlanmıştır.