Evaluation of Antibody Response to Pneumococcal Vaccination in Patients With Inflammatory Arthritis Under Anti-TNF Treatment (Adalimumab).


Creative Commons License

Çaşkurlu H.

Nobel Medicus, vol.16, no.2, pp.75-78, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Nobel Medicus
  • Page Numbers: pp.75-78

Abstract

Inflammatory arthritis increases the risk of pneumococcal infections. This study is aimed to investigate the immunoglobulin response to pneumococcal vaccine in patients with inflammatory arthritis receiving anti-TNF treatment.

In this prospective observational study, a 0.5 ml 13-valent pneumococcal conjugate vaccine was injected to patients receiving 40 mg subcutaneous anti-TNF-α injection once every 15 days for inflammatory arthritis. Levels of anti-pneumococcal IgG were measured using the Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ZenTech) method in serum from patients pre- and 4 weeks post-vaccination.

The study included 36 patients, 16 diagnosed with rheumatoid arthritis, 2 with psoriatic arthritis, and 18 with ankylosing spondylitis. Patients with rheumatoid arthritis had used corticosteroids during their follow-up. Patients that received pneumococcal vaccination were not included in the study.

Anti-pneumococcal IgG titers in patients receiving anti-TNF treatment before pneumococcal vaccination varied: 4 patients had antibody titers below while 32 patientshad antibody titers above the protective levels (lower than 250 mU/ml according to kit instructions). Four weeks after the pneumococcal vaccine, the antibody titers of 4 patients, who had pre-vaccination levels below the protective threshold, increased above 250 mU/ml. Among the other 32 patients, the antibody titers doubled in 8 patients and tripled in 24 patients.

While it is thought that the pneumococcal vaccine should preferably be injected before initiating the anti-TNF treatment in rheumatologic patients, we observed

that sufficient protection was provided when it was done during the treatment, and we emphasized the significance of vaccination in these patients.


İnflamatuar artritlerde pnömokok enfeksiyonları riski artmaktadır.Bu çalışmada anti TNF tedavisi alan inflamatuar artritli hastaların pnömokok aşısına verdikleri immunoglobulin yanıtını araştırmayı amaçladık.

Bu prospektif çalışmada,onbeş günde bir subkutan 40 mg anti TNF alfa(adalimumab) tedavisi alan inflamatuar artritli hastalara 0.5 ml 13-valent pnömokok aşısı uygulanmıştır. Aşılamadan once ve aşıdan 4 hafta sonra Enzim immune assay(ZenTech ELISA) yöntemiyle anti pnömokokal Ig G düzeyleri ölçülmüştür.

Çalışmaya 16’sı romatoidartrit,2’si psoriatic artrit,18’i ankilozan spondilit olmak üzere 36 hasta alınmıştır.Romatoid artritli hastalar takipleri sırasında kortikosteroid kullanmışlardı.Daha once pnömokok aşısı yapılmış olan hastalar çalışmaya alınmadı.

Anti TNF tedavisi alan hastalarda aşılamadan önce anti pnömokok Ig G titreleri: 4 hastada kit prospektüsünde belirtilen koruyucu değerin(250 mU/ml)altında iken 32 hastada üzerinde saptanmıştır.Aşılamadan dört hafta sonar ise aşılamadan once antikor düzeyi koruyucu değerin altında olan dört hastada 250mU/ml nin üzerine çıkmıştır.Diğer 32 hastanın 8’inde antikor düzeyi iki kat, 24’ünde ise üç kat artmıştır.

Romatolojik hastalık nedeniyle anti TNF tedavisi alan hastalarda tedaviye başlamadan once pnömokok aşısı önerilmesine rağmen tedavi sırasında aşılama yapıldığında da yeterli koruma sağlandığını gözlemleyerek aşılamanın

önemini vurgulamış olduk.