İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatının Okullar Açısından İncelenmesi


Bülbül M.

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 08 May 2016, pp.60

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60

Abstract

After Occupational Health and Safety Law, Act No. 6331, was enacted in 2012, it became a legal obligation to carry out occupational health and safety implementations in all schools in Turkey. Many obligations are the first for the schools. Although there have been dozens of studies to investigate the effects of the Law Act No. 6331 in different sectors, no studies in the field education have been carried out yet. The aim of this study is to examine the legal responsibilities of the schools brought by the Occupational Health and Safety Law. In addition, the effect of the law on the policy documents, inspection works and the regulations related to schools of Turkish Ministry
of National Education (MEB) is also examined and discussed. The findings show that the occupational health and safety implementations in schools have not been started exactly on time by the ministry; schools might experience uncertainties and deficiencies because of the law itself; and Law Act, No. 6331 has not had enough influence on the policy documents and the regulations related to schools of MEB. In the study some proposals are also given to carry out occupational health and safety implementations in schools more effectively.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 2012’de yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’deki tüm okullarda iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yürütülmesi yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Yasanın getirdiği birçok zorunluluklar ise okullar için ilk olma niteliğindedir. 6331 sayılı yasanın farklı sektörlerdeki etkisini inceleyen onlarca
çalışma olmasına rağmen eğitim alanında herhangi bir çalışma şimdiye kadar yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın okullara getirdiği yasal sorumlulukların incelenmesidir. Ayrıca yasanın, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) politika belgelerinde, denetim çalışmalarında ve okullarla ilgili mevzuatındaki etkisi de incelenmiş ve tartışılmıştır. Elde edilen bulgular, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının MEB tarafından zamanında ve tam olarak başlatılmadığını; yasanın kendisinden kaynaklanan bazı nedenlerden dolayı okullarda iş sağlığı ve
güvenliği çalışmalarında olası belirsizlikler ve eksiklikler yaşanabileceğini ve 6331 sayılı yasanın MEB politika belgeleri ve mevzuatını yeterince etkilemediğini göstermektedir. Çalışmada okullardaki iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının daha etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi için bazı önerilere de yer verilmiştir.