Türkçe Öğrenen Yabancıların Günlük Yaşama İlişkin Kültürel Algıları Üzerine Bir Araştırma


İnce B.

SUJE, pp.95-106, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: SUJE
  • Page Numbers: pp.95-106

Abstract

Bu çalışmanın amacı Sakarya Üniversitesi TÖMER’de Türkçe öğrenmekte olan yabancı öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda öğrendikleri dile ilişkin yaşadıkları sorunları ortaya koymaktır. Bu bağlamda öğrencilerin yemek, eğlenme ve giyim alışkanlıklarına ilişkin algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi TÖMER’de öğrenim gören Türk soylu olan ve Türk soylu olmayan 138 öğrenci; ör- neklemini ise Sakarya Üniversitesi TÖMER’de öğrenim görmekte olan 13 farklı ülkeye mensup 29 öğrenci oluşturmaktadır. Verileri toplamak için yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve elde edilen sonuçlar frekans ve yüzde ile ifade edilmiştir. Çalışmanın sonuçları öğrencilerin kıyafet konusunda büyük sorun ya- şamadıklarını ancak yemek ve eğlence gibi konularda orta düzeyde bir problem yaşamakta olduklarını ortaya koymaktadır.