Parenting Attitudes in Young Adult Novels


Creative Commons License

Yardım L., Okur A., Yücelşen N., Dhahi A.

Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.17-30, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.17-30

Abstract

Abstract: Young adult novels are books that are written with a problem-oriented approach, generally about identity inquiries during adolescence, internal family conflicts, friendship relations, and growth crises. Although such novels are not being produced with the concern of finding a solution to the problems experienced by adolescents, they can provide a wide perspective towards the solutions that are being created. In the formation and solution processes of the problems covered in such novels, parenting attitudes finds large rooms for themselves. This study follows the qualitative research methodology. Documentation was examined in the collection of the research data and content analysis was used in the analysis of the data that is obtained. In this study, the attitudes of parents in young adult novels written by Aslı Der, one of the most recent juvenile and youth literature writers, were examined in the context of their impacts on young people's personality traits. Authoritarian, oblivious and helicopter parent attitudes are included in the analyzed novels, and the close relationship between the attitudes of the parents described and the occurrence and solutions of the problems are among the results that are being reached.

Key Words: Young Adult Literature, Young Adult Novels, YA Books, Parenting Attitude.

Özet: Gençlik romanları, genellikle ergenlik döneminde yaşanan kimlik sorgulamalarını, aile içi çatışmaları, arkadaşlık ilişkilerini, büyüme bunalımlarını konu alan, sorun odaklı yaklaşımla yazılmış kitaplardır. Bu tür romanlar gençlerin yaşadıkları sorunlara bir çözüm üretme kaygısı ile yazılmış değilseler de onların üreteceği çözümlere farklı bakışlar sunabilirler. Anne-baba tutumu, bu tür kitaplarda işlenen sorunların oluşum ve çözüm süreçlerinde kendine geniş bir yer bulur. Çalışmada son dönem çocuk ve gençlik edebiyatı yazarlarından Aslı Der tarafından kalem alınmış gençlik romanlarında yer alan anne-baba tutumları gençlerin kişilik özelliklerine etkileri bağlamında incelenmiştir. Çalışmanın verileri doküman incelemesiyle toplanmıştır. Veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. İncelenen romanlarda otoriter, kayıtsız ve helikopter anne-baba tutumlarına yer verildiği, betimlenen anne-baba tutumları ile konu edilen sorunların oluşumları ve çözümleri arasındaki sıkı ilişkinin okura sezdirildiği ulaşılan sonuçlar arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Gençlik Edebiyatı, Gençlik Romanları, Anne-Baba Tutumları.