1920 – 1960 YILLARI ARASINDA ABD’DE AİLE SOSYOLOJİSİ


Creative Commons License

Sadıkoğlu Z. Z.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.1, pp.215-253, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.18490/sosars.559106
  • Journal Name: Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.215-253

Abstract

1920’li yıllarda ABD’de ayrı bir alan olarak ortaya çıkan aile sosyolojisi çalışmalarında farklı yaklaşımların benimsendiğini gözlemek mümkündür. Ancak hızlanan sanayileşme ve modernleşme süreçleri bireye ontolojik öncelik kazandırmıştır. Bu nedenle 1940’lı yıllara kadar bireyi toplumsala bağlı fakat aynı zamanda kendi başına bir özne olarak ele alıyor oluşu nedeniyle sembolik etkileşimci yaklaşım aile çalışmalarında öne çıkmıştır. 1945 sonrasında ise ABD’nin küresel bir güç olarak dünya sahnesinde yerini alması hem toplumsal gelişmelerin açıklanmasında hem de aile çalışmalarında teorik çerçeve oluşturma ihtiyacını doğurmuştur. Yapısal işlevselci yaklaşım ve onun temsilcisi sayılan Talcott Parsons’ın kuramı bu dönemde alanı belirleyici hale gelmiştir.

Bu çalışma ile amaçlanan 1920-1960 yılları arasında ABD’de aile sosyolojisinde öne çıkan teorik yaklaşımları açıklamak ve bu yaklaşımların benimsenmesinde toplumsal ihtiyaç, beklenti ve genel konjonktürün yanı sıra sosyoloji disiplinindeki genel eğilimlerin ne yönde etkili olduğunu göstermektir. Bu çerçevede 1960’lı yıllara kadar ABD’de sosyoloji alanında hangi yaklaşımların öne çıktığı üzerinde durulmaktadır. Aynı zamanda aile alanını belirleyen yaklaşımlar çerçevesinde ortaya konan çalışma ve kavramlara değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Amerikan SosyolojisiAile Sosyolojisi, Sembolik Etkileşimcilik, Yapısal İşlevselcilik, Talcott Parsons.