Akdeniz Bölgesi ve Gastronomik Ürün Özelinde Turistik Ürün Çeşitlendirme ve Satın Alma Davranışı: Literatür Taraması


Creative Commons License

Yaşar İ.

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II Cilt 1, Prof. Dr. Serdar Öztürk, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.583-606, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.583-606
  • Editors: Prof. Dr. Serdar Öztürk, Editor

Abstract

Turizmin gelişme gösterdiği birçok ülkede gastronomik ürünlerden elde edilen gelirlerin turizm gelirleri içindeki payının yüzde 30 düzeylerinde olduğu gözlemlenmiştir (Durlu ve Can, 2012: 30). Gastronomi turizmi ve gastronomik ürünlerin Türkiye’nin sahip olduğu turistik ürünler arasında da yer alması ve bu doğrultuda ürün çeşitlendirmesinin sağlanması, hem ekonomik katma değer açısından hem de Türkiye’ye yönelik turistik talebin artması yönünde katkı sağlayacaktır. Durlu ve Can (2012), Barselona’da destinasyon pazarlaması ve turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında yıl içinde 500 civarında gastronomik ürünler ile ilgili faaliyetlerin yapıldığını belirtmektedirler.