Estezionöroblastom


Çalışkan T., Gürbüz M. S.

Çağdaş Tıp Dergisi, vol.3, no.3, pp.214-217, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.5455/ctd.2012-76
  • Title of Journal : Çağdaş Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.214-217

Abstract

Estezionöroblastom (ENB) ön kafa tabanı tümörleri arasında oldukça nadir olup burun tavanında olfaktör epitelin yerleştiği bölgede görülmektedir. Son yıllarda, tanı yöntemlerinin ilerlemesi nedeniyle bildirilen olgu sayısı giderek artmaktadır. Kraniofasial rezeksiyonla tümörün köken aldığı ve yayılım gösterdiği bölgeye direk ulaşılmakta ve dura, olfaktör sistem, kribriform plate rezeksiyonları ile tümörün makroskopik ve mikroskopik yayılımı kontrol altına alınmaktadır. Endoskopik yaklaşım ise, ileri derecede kafa tabanı erozyonunun olmadığı olgularda, hastanede kalış süresini azaltması, hasta konforunu arttırması, düşük komplikasyon oranları ile diğer bir cerrahi tedavi seçeneğidir. Her iki yaklaşımda da adjuvan radyoterapi lokal rekürensi azaltmaktadır. Bu derlemede ENB’un klinik özellikleri incelenmiş ve tedavi seçenekleri mevcut literatür eşliğinde tartışılmıştır.