Mümkün Bourdieu’ler Uzayında Bir Bourdieu: Türkiye Bilimsel Üretim Alanında Bourdieu Sosyolojisi


Creative Commons License

KOYTAK M. E. , Nur A.

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.3, ss.331-356, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 29
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi)
  • Sayfa Sayısı: ss.331-356

Özet

Özet: Türkiye’de 1995 yılından itibaren çeşitli çalışmalarda atıf yapılan Pierre

Bourdieu sosyolojisi bugün artık bilimsel üretim alanı dışına taşan bir yaygınlık

kazanmıştır. Bu makalenin amacı, 1995-2013 yılları arasında Bourdieu’ye atıf

yapan toplam 143 adet eserin hem niceliksel hem de niteliksel bir tahlilini yapmak

ve böylece Türkiye’deki Bourdieu’nün bilimsel bir muhasebesini gerçekleştirmektir.

Makalede, Bourdieu’nün kavramsal-teorik çerçevesinin zemini olan özgün araştırma

tarzları bütününden ziyade (modus operandi), araştırmalarının hazır sonuçlarının

kullanıma sunulduğu eserlerinin (opus operatum) Türkiye’de rağbet gördüğü varsayımı

ampirik olarak sınanmıştır. Bourdieu’nün eserlerinin belli bir bütünlük ve ilişkisellik

içinde okunmaması, Türkiye’deki yerleşik bilimsel üretim pratikleriyle de birleşerek,

Bourdieu’nün Türkiye’de büyük ölçüde eklektik biçimde alımlanmasına neden

olmaktadır.