Şanlıurfa’da hekimlerin toplum kökenli pnömonilere tanı ve tedavi yaklaşımı


CEYLAN E.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, pp.21-25, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.21-25

Abstract

The Diagnostic and Therapeutic Approaches of the Physicians in Sanliurfa to Community-Acquired Pneumonia ABSTRACT This study was designed to evaluate the approaches of the physicians in Sanliurfa to community-acquired pneumonia. Data was obtained by a self-administered questionnaire. The study group consisted of 60 physicians with 20 being specialists and 40 general practitioners. The required laboratory investigations by physicians at the ideal laboratory conditions when the community-acquired pneumonia was the suspected diagnosis were posteroanterior chest X-ray (96.7%), full blood count (85%), sputum culture (61.7%), sputum Gram stain (51.7%) and biochemical tests (35%). Specialists demanded these tests more frequently than general practitioners (p<0.05). Seventy-eight point three percent of the physicians administered single antibiotic regimen to the outpatients with community-acquired pneumonia. β-lactamase inhibitors with penicillines (61.7%) were the most preferred antibiotics, followed by macrolides (21.7%). Oral penicillines were preferred by 75% of specialists and 60% of general practitioners (p>0.05). Seventy percent of the physicians declared that they had preferred an average of 7-10 days therapy and 30% of them declared that they had preferred a therapy period of equal to or more than 15 days. Ten percent of the physicians regarded chest roentgenogram improvement, 70% of them regarded clinical improvement, and 20% of them regarded physical examination results for the cessation of therapy. Ninety-five percent of them added mucolytic-expectorant to the antibiotic therapy. In conclusion, specialists’ approach to the community-acquired pneumonia was more adequate than that of the general practitioners. In general physicians approach to diagnose and treatment of community-acquired pneumonia was adequate. Key words: Community-acquired pneumonia, questionnaire, physicians.
Şanlıurfa’da Hekimlerin Toplum Kökenli Pnömonilere Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Dr. Erkan Ceylan1, Dr. Mehmet Gencer1, Dr. Ahmet Bayat2, Dr. Mehmet Nuri Turan3 1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA. 2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ŞANLIURFA. 3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA. ÖZET Şanlıurfa’da hekimlerin toplum kökenli pnömonilere (TKP) yaklaşımlarını değerlendirmek amacıyla bir anket çalışması yapıldı. Çalışmaya 40’ı pratisyen, 20’si uzman olmak üzere 60 hekim katıldı. TKP tanısında hekimlerin %96,7’si akciğer grafisi, %85’inin hemogram, %61.7’i balgam kültürü, %51.7’si balgam Gram boyaması, %35’i de biyokimyasal tetkikleri tanı amaçlı isteyecekleri saptandı. Uzman hekimlerin pratisyen hekimlere göre anlamlı derecede daha fazla gram boyama, kültür, hemogram ve biyokimyasal tetkikler istediği görüldü (p<0.05). Ayaktan tedavi edilebilecek TKP’li hastalarda hekimlerin %78,3’ü tek antibiyotik başlamayı uygun görmüşlerdi. En sık β-laklamaz inhibitörlü penisilinler (%61.7) ve makrolidlerin (%21.7) tercih edildiği görüldü. Pratisyen hekimlerin %60’ının, uzman hekimlerin ise %75’inin ilk tercih olarak penisilinleri seçtiği saptandı (p>0.05). Hekimlerin %70’i tedaviyi 7-10 gün, %30’u ise 15 gün ve daha fazla sürdürdüğü gözlendi. Hekimlerin %70’inin klinik düzelmeye göre, %10’unun akciğer grafisindeki düzelmeye göre, %20’sinin fizik muayeneye göre tedaviyi sonlandırdığı belirlendi. Ayrıca hekimlerin %95’inin antibiyotik tedavisine ek olarak mukolitik-ekspektoranları reçete ettiği saptandı. Sonuç olarak Şanlıurfa’da uzman hekimlerin pratisyen hekimlere oranla TKP yaklaşımlarının daha bilinçli olduğu görülmekle beraber, hekimlerin TKP’lerin tanı ve tedavisine yaklaşımlarının genel olarak yeterli olduğu saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Toplum kökenli pnömoni, anket, hekim.