A study of a Scale for the Level of Conscious Consumerism


Creative Commons License

Sağlam H. İ.

International Journal of Human Sciences, vol.7, no.1, pp.1190-1200, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : International Journal of Human Sciences
  • Page Numbers: pp.1190-1200

Abstract

The purpose of this study is to develop a valid and reliable scale for measuring the levels of conscious consumerism of primary school students. The sample of the study is comprised of 113 4th grade students during the Educational Year 2009/2010 from a state school located in Sakarya, Turkey. For validity purposes, learned opinion was received for face validity and content validity. An exploratory factor analysis was conducted for construct validity. At first, values from the KMO and Barlett tests were taken into account in order to carry out a factor analysis. Since KMO test suggested a variance of .73 and Barlett Sphericity test a meaningful variation (χ2=480.64, p=.000), it was decided that it would be appropriate to conduct a factor analysis for the scale. During the exploratory factor analysis, the items 11, 12, 13, 22 and 23 were excluded from the scale since they distorted the construct. Afterward, a second factor analysis was conducted on the 19-item scale. The exploratory factor analysis concluded that the scale had a three-factor construct and was comprised of a total of 19 items. An overall look at the 19-item scale indicated that it accounted for 40.5 percent of the total variance and inner consistency coefficient was .77. All these values suggest that the scale is a valid and reliable one.

Araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin bilinçli tüketicilik düzeylerini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini 2009-2010 eğitim öğretim yılında Sakarya ilinde yer alan bir devlet okulunun 4. sınıfında öğrenim gören 113 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında görünüş ve kapsam geçerliği için uzman görüsüne başvurulmuştur. Yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi yapabilmek için öncelikle KMO ve Barlett testi değerlerine bakılmıstır. KMO değeri .73 ve Bartlett Sphericity testi (χ2=480.64, p=.000) anlamlı farklılık gösterdiği için ölçeğin faktör analizinin yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Açımlayıcı faktör analizinde 11, 12, 13, 22 ve 23. maddeler yapıyı bozduğu için ölçekten çıkarılmış, 19 maddelik ölçeğe tekrar faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin üç faktörlü olduğu ve toplam 19 maddeden oluştuğu görülmüştür. 19 maddeden oluşan ölçeğinin tamamı ele alındığında toplam varyansın %40.5’ini açıkladığı ve iç tutarlılık katsayısının .77 olduğu bulunmuştur. Bulunan bu değerlerin ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.