Akciğer Kanserli Olguların Bronkoskopik Özellikleri ile Histopatolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması


CEYLAN E.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, pp.16-19, 2006 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.16-19

Abstract

Comparison of Bronchoscopic Features of the Lung Cancer in our Clinic According to Histopathological Types ABSTRACT Aim: The bronchoscopic examination of the lung cancer, the location of the tumor varies according to the histopathological types and the features. We aimed to examine the localization of lung cancers on bronchial tree according to their histopathological types and the features of the tumor. Material and Method: Forty-one patients hospitalized between January 2004-2005 have been evaluated retrospectively. Bronchoscopic lesions have been evaluated according to Ikeda's definition. Results: Thirty-one male and 10 female cases were included in the study (mean age= 54.6±3.2). 46.3% of tumors were classified as epidermoid carcinoma whereas 22% were adenocancer, 19.5 % were small cell lung cancer and 2.4% as malign mesenchymal tumor. Right bronchial system was involved in 53.7% of cases whereas left bronchial system was involved in 43.9% of cases. The most common localization for tumors was the right upper lob bronchus. Conclusions: As a result, epidermoid carcinoma was the most frequent type of lung cancer. The common site of tumor localization, independent of histopathological classification, was the upper lobes. Key Words: Lung cancer, bronchoscopy, histopathological, location
Akciğer Kanserli Olguların Bronkoskopik Özellikleri ile Histopatolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Erkan CEYLAN, Mehmet GENCER, Zafer H.A. Sak, Gülşah Ethemoğlu Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA ÖZET Amaç: Akciğer kanserleri bronkoskopik değerlendirilmede; tümörün lokalizasyonu, histolojik tipi ve tümörün histopatolojik özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada akciğer kanserlerinin histopatolojik tipine göre bronş ağacında yerleşimlerini ve tümörün özelliklerini incelemeyi amaçladık. Materyal ve Metod: Kliniğimizde Ocak 2004-2005 yılları arasında akciğer kanseri tanısı ile yatan 41 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bronkoskopik lezyonlar Ikeda’nın tanımına göre değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalamaları 54.6±3.2 yıl olan 31’i erkek, 10’u kadın toplam 41 hasta alındı. Tümörlerin %46,3’ü epidermoid, %22’si adenokanser, %19,5’i küçük hücreli karsinom, %9,8’i küçük hücreli dışı ve %2,4’ü malign mezenşimal tümördü. Tümörlerin %53.7’si sağ bronşial sistemi, %43.9’u ise sol bronşial sisteme yerleşmekteydi. Tüm tümör tiplerinde en sık yerleşim yeri sağ üst lob bronşuydu. Sonuç: Sonuç olarak en sık rastlanan tümör histopatolojisi Epidermoid karsinomdu. Histopatolojik sınıflamadan bağımsız olarak tüm akciğer kanserlerinin özellikle üst lobları tercih ettiği gözlendi. Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, bronkoskopi, histopatoloji, lokalizasyon.