A phenological View an Unity of Family with the Role of Morals in the Light of Teachers’ Vision


Creative Commons License

Sağlam H. İ. , Özdemir D.

Sakarya University Journal of Education, vol.7, no.1, pp.78-90, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.19126/suje.303231
  • Journal Name: Sakarya University Journal of Education
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.78-90

Abstract

The aim of this survey is to specify the role of the morals to sustain the unity family. The study group of the project is formad by twenty four female teachers, eleven male teacher’s phonological style. Semi-structured interviev form is used duringthe study. The interviev form is formed by two parts. In the first part there is the personal information of the teachers and in the other part there are a sume question that answers the opinions of the teachers about unity of family. For the content validity of the interviev form, three experts were consulted and revised according to their suggestions. And Also the intelligibilityof the questions on the form were revised by different branches of teachers and the ullimate form was given to the study. The data acquired from the teachers was resolved in the way of content analysis. At the end of the study it was made out that, favour, respect, patience, loyalty responsibility

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin görüşleri ışığında aile birliğini korumada değerlerin rolünü belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Kocaeli ilinin Körfez ilçesinde görev yapan 24’ü kadın, 11’i erkek olmak üzere toplam 35 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İki bölümden oluşan görüşme formunun birinci bölümünde öğretmenlerinin kişisel bilgilerini, ikinci bölümünde öğretmenlerin aile birliğini devam ettirmede değerlerin rolüne ilişkin görüşlerini yansıtacak sorulara yer verilmiştir. Görüşme formundaki soruların kapsam geçerliği için alanla ilgili üç uzmanın görüşüne başvurulmuş ve gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca, görüşme formundaki soruların anlaşılırlığı ikisi sınıf, ikisi branş öğretmeni olmak üzere toplam dört öğretmenle görüşülerek forma son şekli verilmiştir. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada; sevgi, saygı, sabır, sadakat, sorumluluk ve hoşgörü değerlerinin aile bireylerinin bir arada yaşamasında önemli rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.