VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF TURKISH FORM OF PRESCHOOL COMPETITION QUESTIONNAIRE


Creative Commons License

Uyanık G., Akman B., Arslan Çiftçi H.

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.10, pp.59-71, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 10
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.16991/inesjournal.1347
  • Title of Journal : Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.59-71

Abstract

The aim of the study is to investigate the reliability and validity of a Turkish adaptation of Preschool Competition Questionnaire (PCQ) which was developed to evaluate competition styles of preschool children. A sample of 48-72 month old 208 children from 16 schools in Istanbul participated in the study. Turkish form of PCQ consisted of 17 items like in the original scale. Confirmatory factor analysis results supported the original 3 factor structure. These factors are ‘Other-Referenced Competition’, ‘Task-Oriented Competition’ and ‘Maintenance of Dominance Hierarchy’. The Cronbach alpha coefficients varied between 0.91 and 0.96. The test-retest coefficients varied between 0.85 and 0.95. Corrected item-total correlations ranged from 0.68 to 0.90. Goodness of fit indices of confirmatory factor analysis indicated a good fit between the original model and data (χ2/sd=3.01, RMSEA= 0.099, SRMR=0.08, CFI=0.97, NNFI=0.97, NFI=0.96). The results of this research provide strong evidence of the sound psychometric properties of Turkish form of PCQ.

Bu araştırmanın amacı Paquette, Gagnon, Bouchard, Bigras ve Schneider (2013) tarafından okul öncesi dönem çocuklarının rekabet stillerini değerlendirmek için geliştirilen Okul Öncesi Rekabet Ölçeği [The Preschool Competition Questionnaire]’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Çalışma grubu İstanbul ilindeki 16 okuldan 48-72 aylık toplam 208 çocuktan oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucunda Okul Öncesi Rekabet Ölçeği’nin Türkçe formu da özgün ölçekte olduğu gibi 17 maddeden oluşmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi 3 faktörlü orijinal yapıyı desteklemiştir. Bu faktörler, ‘Başkalarına Odaklı Rekabet’, ‘Göreve Yönelik Rekabet’ ve ‘Baskınlık Korunumu Hiyerarşisi’dir. Faktörlerin Cronbach alfa katsayıları 0.91 ile 0.96 arasında, testtekrar test güvenirlik katsayıları 0.85 ile 0.95 arasında, düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonları ise 0.68 ile 0.90 arasında değişmektedir. Uyum indeksleri model ve veri arasında iyi uyum olduğunu göstermektedir (χ2/sd=3,01, RMSEA= 0.099, SRMR=0.08, CFI=0.97, NNFI=0.97, NFI=0.96). Sonuçlar Okul Öncesi Rekabet Ölçeği (ORÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin iyi olduğunu ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin yüksek düzeyde sağlandığını göstermiştir.