COVID-19, SARS-CoV2, Infectıon: Current Epıdemıologıcal Analysıs and Modelıng of Dısease


Ankaralı H., Ankaralı S., Erarslan N.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.25, pp.1-22, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21673/anadoluklin.707038
  • Journal Name: Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-22

Abstract

As of March 19, 2020, the worldwide spread of positive cases and news of death as a result of COVID-19 infection, which covers more than 170 countries, is followed with concern. There has been a lot of information accumulation in social media and internet. The aim of this study is to present statistical information summarizing the general structure about the effects and process of infection in all countries of the world in the light of the data obtained and to model the daily change of infection criteria. When the obtained results are evaluated, the cumulative (cumulative) number of positive cases, cumulative number of deaths and some other criteria are not the same of course depending on the country, the process is one of the most well-control countries, Germany and South Korea came from, Turkey 'of the process, the first 10-day period as It was observed that it was similar to the countries with fast spread. In addition to Turkey, 20 to 29 March 2020 the number of positive cases that may arise between and when the cumulative number of deaths is estimated the maximum number of positive cases as of March 20 around 550, while the cumulative death toll of 11 would be ,current measurement 4, is provided.

Dünya çapında 19 Mart 2020 itibariyle 170’in üzerinde ülkeyi saran COVID-19 enfeksiyonu neticesinde pozitif vakaların ve ölüm haberlerinin hızla yayıldığı herkes tarafından endişe ile takip edilmektedir. Sosyal medya ve internet ortamında çok ciddi düzeyde bilgi birikimi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı an itibariyle elde edilen veriler ışığında tüm dünya ülkelerinde enfeksiyon etkileri ve süreci hakkında genel yapıyı özetleyen istatistiki bilgiler sunmak ve enfeksiyon ölçütlerinin günlük değişimini modellemektir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, birikimli (kümülatif) pozitif vaka sayısı, birikimli ölüm sayısı ve diğer bazı ölçütlerin ülkelere göre seyrinin aynı olmadığı, süreci en iyi kontrol eden ülkelerin başında Almanya ve Güney Kore’nin geldiği, Türkiye’ nin sürecinin ilk 10 günlük süreç itibariyle hızlı yayılım gösteren ülkelere benzediği görüldü. Ayrıca Türkiye için 20 – 29 Mart 2020 arasında ortaya çıkabilecek pozitif vaka sayısı ve birikimli ölüm sayıları tahmin edildiğinde 20 Mart itibariyle pozitif vaka sayısının sayının 550 civarında, 4 olan mevcut ölüm sayısının hesaplamalarla birikimli ölüm sayısının ise 11 olacağı öngörülmüştür.