Mısır'da Otoriter Rejimin Sürekliliği ve Ordu: 'Arap Baharı' ve Sonrası Sürecin Analizi


Creative Commons License

Bekaroğlu E. A. , Kurt V.

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-36, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-36

Abstract

Egyptian military is not only the founding actor of the authoritarian regime, but also has been an increasingly autonomous institutional and economic power within the system. It was an important factor in the fall of Mubarak regime with the popular uprisings started January 25, 2011. The military, which seemed hesitant and inconsistent in the early days of uprisings, opened the way for a controlled transition where it could keep the political and economic privileges. In that sense, both condoning Mubarak’s fall and initiating the military coup on July 3rd, 2013 are the parts of the same strategy.

Mısır otoriter rejiminde ordu kurucu bir role sahiptir. Bununla birlikte tarihsel süreç içinde kazandığı siyasal pozisyon ve ekonomik gücü sayesinde sistem içinde gittikçe özerkleşen bir pozisyona evirilmiştir. Rejim, ordu ile cumhurbaşkanı arasındaki güçlü koalisyonla varlığını sürdüre gelmiştir. 25 Ocak 2011’de başlayan ayaklanma sürecinde sona eren bu koalisyon, Mübarek iktidarının yıkılmasının temel nedeni olmuştur. Ayaklanma sürecinin başlangıcında kararsız ve tutarsız görünen ordu, Mısır siyaseti ve ekonomisindeki imtiyazlı konumunu sürdürecek kontrollü bir geçişin önünü açmıştır. Bu anlamda Mübarek’in devrilişine göz yummak ile 3 Temmuz askeri darbesi aynı stratejinin parçalarıdır.