TÜRK MÜZİĞİNDE GÜFTE MECMUALARI HEKİMBAŞI ÖRNEĞİ


Kılıç E.

UHMAD ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.19-29, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: UHMAD ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.19-29

Özet

Türk müziği repertuarını oluşturan güftelerin toplandığı eserler güfte mecmuaları olarak isimlendirilmektedirler. Güfte mecmuaları Türk müziği tarihi için birer yazılı kaynak olup eski güftelerin geçmişten günümüze aktarılmasında önemli rol oynamaktadırlar ki eserlerin besteleniş tarihinden günümüze ulaşıncaya kadar geçen zaman sürecinde değişime uğrayıp uğramadıkları, ait oldukları bestecilerin doğruluğu, besteleniş tarihleri ve bu yüzyıllara ait müziğe dair bilgileri ancak bu mecmualar aracılığı ile elde edilebilmekteyiz. Bu araştırmanın konusu, XVIII. yüzyılda yazılmış olan güfte mecmuaları içinde en geniş repertuar bilgisini içeren Hekimbaşı Subhizade Abdülaziz Arif Efendi’nin Mecmûa-yı Letâif fî Sandukati’l-meʽârif isimli eserinin değerlendirmesidir. Taşıdığı önemi ve kapsamı tespit edilen eserin teminiyle çalışma başlatılmıştır. Fiziki ve muhtevası itibariyle tahlil ve tenkidi yapılan eserin ilk önce günümüz Türkçesine transkribi yapılmış olup, ardından da içeriği, bilgilerin sınıflandırılması yöntemine uygun olarak yorumlanmaya gayret edilmiş ve günümüz bilmine sunulmuştur. Konu ile ilgili bibliyografya araştırmalarının yanısıra, daha önceden yapılmış olan benzer güfte mecmualarının incelenmesi yapılmak suretiyle daha sağlıklı verilere ulaşılmaya çalışılmıştır.