JOURNALS OF GUFTE IN TURKISH MUSIC FOR INSTANCE HEKİMBASI


Creative Commons License

Kılıç E.

UHMAD ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.19-29, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: UHMAD ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.19-29

Abstract

ck: The manuscripts including the lyrics forming the repertory of the Turkish music are called lyrics collections. Lyric collections are important written resources for history of the Turkish music. They have a role at the preservation of old lyrics until the present time. We can learn only from the lyrics collections whether these lyrics were amended within the time between the date of composition and the present time, correctness of the name of composers, dates of composition and information about the music in these centuries. This study was started when it is identified the importance and the content of the work and got it. After being analysed and criticised according to its contect and phycical appearance we transcripted it into current Turkish, then it was tried to be commented according to the technique of cassification of knowledge and finally it was presented to current science. We did not only do observations about bibliography but we also analysed similar works to reach better datas.

Türk müziği repertuarını oluşturan güftelerin toplandığı eserler güfte mecmuaları olarak isimlendirilmektedirler. Güfte mecmuaları Türk müziği tarihi için birer yazılı kaynak olup eski güftelerin geçmişten günümüze aktarılmasında önemli rol oynamaktadırlar ki eserlerin besteleniş tarihinden günümüze ulaşıncaya kadar geçen zaman sürecinde değişime uğrayıp uğramadıkları, ait oldukları bestecilerin doğruluğu, besteleniş tarihleri ve bu yüzyıllara ait müziğe dair bilgileri ancak bu mecmualar aracılığı ile elde edilebilmekteyiz. Bu araştırmanın konusu, XVIII. yüzyılda yazılmış olan güfte mecmuaları içinde en geniş repertuar bilgisini içeren Hekimbaşı Subhizade Abdülaziz Arif Efendi’nin Mecmûa-yı Letâif fî Sandukati’l-meʽârif isimli eserinin değerlendirmesidir. Taşıdığı önemi ve kapsamı tespit edilen eserin teminiyle çalışma başlatılmıştır. Fiziki ve muhtevası itibariyle tahlil ve tenkidi yapılan eserin ilk önce günümüz Türkçesine transkribi yapılmış olup, ardından da içeriği, bilgilerin sınıflandırılması yöntemine uygun olarak yorumlanmaya gayret edilmiş ve günümüz bilmine sunulmuştur. Konu ile ilgili bibliyografya araştırmalarının yanısıra, daha önceden yapılmış olan benzer güfte mecmualarının incelenmesi yapılmak suretiyle daha sağlıklı verilere ulaşılmaya çalışılmıştır.