ÜLKEMİZ KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN HİLÂLÎ ÇAĞATAYÎ DİVAN’I NÜSHALARININ TANITIMI


Şahin M. F.

III. Uluslararası Türkiye-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 2021, pp.290-306

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.290-306

Abstract

ÜLKEMİZ KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN HİLÂLÎ ÇAĞATAYÎ’YE AİT “DİVAN”IN NÜSHALARININ TANITIMI

Arş. Gör. Muhammed Furkan ŞAHİN*

 

15. yüzyılın Türk soylu ünlü şairlerinden olan Hilali Çağatayi bugün sınırları İran içerisinde yer alan Esterabad vilayetinde doğmuştur. Gençlik döneminin ilk yıllarından itibaren zekası parlak ve hoş tabiatlı olarak anılan bu şair daha sonraları Ali Şîr Nevaî’nin yardımlarıyla Timurlular sarayında kendine yer edinmiştir. Kaynaklarda hayatıyla ilgili olarak verilen bilgiler sınırlı ve tekrar eder nitelikte olan Hilâlî’nin; Şah-u Derviş, Sıfatü’l Aşıkîn ve Leylâ vü Mecnûn adında mesnevisi; gazel, rubai ve kıtalardan oluşan bir Divanı bulunmaktadır. Son dönemde Hilâlî ile ilgili müsteşrikler tarafından yapılan çalışmalarda kendisinin sadece Farsça değil aynı zamanda Çağatay Türkçesi ile Bahr-î Tavîl türünde bir eser kaleme aldığı tespit edilmiştir.

Çalışmamız Hilâlî Çağatayî’ye ait ülkemiz kütüphanelerinde bulunan mevcut divanlarının yer bilgilerini ve durumlarını ifade ederek tanıtmayı amaçlamaktır. Bu kapsamda kataloglar taranmış ve yer bilgisi elde edilen nüshalarla ilgili olarak araştırma yapılmıştır. Yerleri tespit edilen nüshaların dijital kopyaları ilgili kütüphanelerden temin edilmiş ve incelenmiştir. İncelenen nüshalarla ilgili tanıtım amaçlı bilgilere çalışmamız içerisinde yer verilmiştir.