An Evaluation of Health Personnel Exposed to Occupational Injuries in Terms of HBV, HCV, and HIV Infections


Creative Commons License

Aydın Ö., Ergen P., Çaşkurlu H.

Viral Hepatit Dergisi, vol.26, no.3, pp.158-162, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Viral Hepatit Dergisi
  • Page Numbers: pp.158-162

Abstract

ABSTRACT ÖZ Address for Correspondence: Özlem Aydın MD, İstanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey Phone: +90 532 255 85 49 E-mail: ozlemsenaydin@hotmail.com ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0398-9216 Received: 07.07.2020 Accepted: 18.09.2020 ©Copyright 2020 by Viral Hepatitis Society / Viral Hepatitis Journal published by Galenos Publishing House. Amaç: Bu çalışmada hastanemizde kan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklara yol açan kesici delici alet yaralanma oranlarını, dağılımlarını, risk faktörlerini tespit etmek, alınacak önlemleri irdelemek, bu kazalardan sonra yaralanan personelin viral hepatitler ve insan immun yetmezlik virüsü (HIV) serokonversiyon durumlarını takip etmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2018-Mayıs 2020 yılları arasında kesici delici alet yaralanması sonucu kan veya vücut sıvısıyla temas eden sağlık personelinin Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından kayıt altına alınan verileri retrospektif olarak irdelendi. Sonuçlar yüzdelik birim olarak ifade edildi. Bulgular: Çalışmamıza mesleki yaralanmaya maruz kalan 187 personel dahil edildi. Yaralanmalar en sık hemşire grubundaydı %48,66. Yaralanma aleti en fazla iğne ucuyla %80,8 gerçekleşmekteydi. Personelin %89,85’inin hepatit B aşısı vardı. Kaynağın serolojik durumu incelendiğinde %8,02 hepatit B, %10,16 hepatit C, %2,67 HIV ile enfekte idi. Yaralanan personellerin hiçbirinde serokonversiyon saptanmadı. Sonuç: Sağlık çalışanlarına işe girişte ve çalışma süreleri boyunca düzenli eğitim verilmesine rağmen halen riskli yaralanmalarla karşı karşıya kalınmaktadır. Tüm personel kanla bulaşan enfeksiyonlar konusunda bilinçlendirilmeli, taramaları yapılmalı, aşıları tamamlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Sağlık personeli, kesici ve delici alet yaralanmaları, viral hepatit Objectives: This study aims to determine the rates, distribution and risk factors of needle-stick and sharps injuries that cause diseases spread through blood and body fluids, to discuss relevant precautions, and to monitor seroconversion conditions of viral hepatitis and human immunodeficiency virus (HIV) in injured health personnel in our hospital. Materials and Methods: The data recorded by the Infection Control Committee about health personnel who were exposed to blood or body fluids as a result of needle-stick and sharps injuries between January 2018 and May 2020 were analyzed retrospectively. The results were presented as percentages. Results: A total of 187 health workers were included in the study. The injuries were most common among nurses 48.66%. The most common instrument causing needle-stick and sharps injuries was needle tip 80.8%. In addition, 89.85% of them were vaccinated for hepatitis B. According to the serological status of infected sources, 8.02% were infected with hepatitis B, 10.16% with hepatitis C and 2.67% with HIV. No seroconversion was observed in the injured personnel. Conclusion: Although health workers are given regular training on occupational hazards during recruitment and employment, they still face risky injuries. Therefore, all health personnel should be informed to raise their awareness of blood-borne infections, undergo medical screening regularly, and have up-to-date vaccines. Keyword