Turizmin kayıp halkası: “Sosyal sermaye”


Polat S., Aktaş Polat S.

The Journal of International Social Research, vol.8, no.40, pp.766-776, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 40
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: The Journal of International Social Research
  • Page Numbers: pp.766-776

Abstract

Sosyal sermaye; güven, işbirliği, tanışıklık, aidiyet gibi kavramları bünyesinde toplayan bir kavramdır. Bu çalışma, sosyal sermaye konusunu, turizm bağlamında yeniden okuma çabasının bir ürünüdür. Çalışmanın temel amacı, turizmin kayıp halkası olarak sosyal sermaye konusuna dikkat çekmektir. Bu bağlamda, öncelikle sosyal sermaye teorisi üzerine literatür taraması gerçekleştirilmiş ve daha sonra sosyal sermaye ile turizmi ilişkilendiren çalışmalardan yola çıkarak iki olgu arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada turizmin, aracı ve dayanışmacı sosyal sermaye için bir kaynak olabileceği ve sosyal sermayenin, turizmin gelişimi ve sürdürülebilirliğinde etkili olabileceği kanısına varılmıştır. Bununla birlikte, bu iki olgunun birbiri üzerinde olumsuz etkilerinin de olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Social capital is a concept including trust, cooperation, acquaintance and belonging. In this study, the issue of social capital is interpretted in the context of tourism. The main objective of the study is to draw attention to the issue of social capital as the missing link of tourism. In this context, the literature on the social capital theory was primarily reviewed and then it was tried to reveal the relationship between social capital and tourism based on the studies associating tourism and social capital. In the study, it was concluded that although tourism and social capital phenomena may be a negative effect on each other, tourism may be a source of bridging and bonding social capital and the social capital will be effective in the development of tourism and its sustainability.