Göç ve Çocuk: Sinemadan Topluma Yansıyanlar.


Özmen Z. K. , Çakmak N., Sırtlan K., Ayhan M.

4. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Konya, Turkey, 11 - 13 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Konya
  • Country: Turkey

Abstract

 

Bu araştırmada, göç konusunu ele alan filmlerde çocukların yaşadığı sorunların hangi boyutlarda ele alındığını ve seyirciye nasıl yansıtıldığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Kendileri ya da aileleri göç eden çocuklar pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu çocukları ihmal etmek kısa vadede göç eden çocuklara, uzun vadede yaşadıkları topluma zarar verir. Araştırmada göçün toplum ve aile üzerindeki etkisi çarpıcı bir şekilde yansıtıldığı görülmüştür. Bu bağlamda özellikle göç alan toplumdaki bireylerin, göçmenlerin yaşadığı sorunların farkında olabilmeleri için filmlerden yararlanılması gerektiği düşünülmektedir. Filmlerde çocukların eğitimi konusuna çok fazla yer verilmediği görülmüştür. Eğitimde, göç eden çocukların karşılaştığı en önemli sorun dil farklılığıdır. Dil farklılığı nedeniyle öğretmenler çocuklarla iletişime geçememekte ayrıca çocukların akranları ile de ilişimleri sınırlı kalmaktadır. Bu çocuklar sınıfta yalnız kalmakta, yaşadıkları sorunları öğretmenlere aktarma imkânı bulamamaktadır. 

Bu araştırmada, göç konusunu ele alan filmlerde çocukların yaşadığı sorunların hangi boyutlarda ele alındığını ve seyirciye nasıl yansıtıldığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Kendileri ya da aileleri göç eden çocuklar pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu çocukları ihmal etmek kısa vadede göç eden çocuklara, uzun vadede yaşadıkları topluma zarar verir. Araştırmada göçün toplum ve aile üzerindeki etkisi çarpıcı bir şekilde yansıtıldığı görülmüştür. Bu bağlamda özellikle göç alan toplumdaki bireylerin, göçmenlerin yaşadığı sorunların farkında olabilmeleri için filmlerden yararlanılması gerektiği düşünülmektedir. Filmlerde çocukların eğitimi konusuna çok fazla yer verilmediği görülmüştür. Eğitimde, göç eden çocukların karşılaştığı en önemli sorun dil farklılığıdır. Dil farklılığı nedeniyle öğretmenler çocuklarla iletişime geçememekte ayrıca çocukların akranları ile de ilişimleri sınırlı kalmaktadır. Bu çocuklar sınıfta yalnız kalmakta, yaşadıkları sorunları öğretmenlere aktarma imkânı bulamamaktadır.Bu araştırmada, göç konusunu ele alan filmlerde çocukların yaşadığı sorunların hangi boyutlarda ele alındığını ve seyirciye nasıl yansıtıldığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Kendileri ya da aileleri göç eden çocuklar pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu çocukları ihmal etmek kısa vadede göç eden çocuklara, uzun vadede yaşadıkları topluma zarar verir. Araştırmada göçün toplum ve aile üzerindeki etkisi çarpıcı bir şekilde yansıtıldığı görülmüştür. Bu bağlamda özellikle göç alan toplumdaki bireylerin, göçmenlerin yaşadığı sorunların farkında olabilmeleri için filmlerden yararlanılması gerektiği düşünülmektedir. Filmlerde çocukların eğitimi konusuna çok fazla yer verilmediği görülmüştür. Eğitimde, göç eden çocukların karşılaştığı en önemli sorun dil farklılığıdır. Dil farklılığı nedeniyle öğretmenler çocuklarla iletişime geçememekte ayrıca çocukların akranları ile de ilişimleri sınırlı kalmaktadır. Bu çocuklar sınıfta yalnız kalmakta, yaşadıkları sorunları öğretmenlere aktarma imkânı bulamamaktadır.Bu araştırmada, göç konusunu ele alan filmlerde çocukların yaşadığı sorunların hangi boyutlarda ele alındığını ve seyirciye nasıl yansıtıldığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Kendileri ya da aileleri göç eden çocuklar pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu çocukları ihmal etmek kısa vadede göç eden çocuklara, uzun vadede yaşadıkları topluma zarar verir. Araştırmada göçün toplum ve aile üzerindeki etkisi çarpıcı bir şekilde yansıtıldığı görülmüştür. Bu bağlamda özellikle göç alan toplumdaki bireylerin, göçmenlerin yaşadığı sorunların farkında olabilmeleri için filmlerden yararlanılması gerektiği düşünülmektedir. Filmlerde çocukların eğitimi konusuna çok fazla yer verilmediği görülmüştür. Eğitimde, göç eden çocukların karşılaştığı en önemli sorun dil farklılığıdır. Dil farklılığı nedeniyle öğretmenler çocuklarla iletişime geçememekte ayrıca çocukların akranları ile de ilişimleri sınırlı kalmaktadır. Bu çocuklar sınıfta yalnız kalmakta, yaşadıkları sorunları öğretmenlere aktarma imkânı bulamamaktadır./-4#&!08@>1+*---""E"!"01*5-+"&40&&*-"&@
2*-#"0""&0&&&(5&"&#&"0&&&*#+*!+!1"!&4#&
0"0""@>101*5-+"D+1*+*-"+4&"4!+#0&/-1*5-+"&
!"#!++&(00@>101*5-+"8-,-(0040&+"&#*D"-!,
(34#&!0@>1B#*D"-!("B,0+#+1D&5&24+"0&#&"0&&
@>B"!B4#B/-2"!0>,""+"@>1"#*D"-!0+2"8@>1!"40&&
*-"&'+&0*"2"!"1E"!"0"&"!&@+#0B4BB"!+#0
F"!"01*5-+"&#!+*--1*+',"("!0@>B"!B4#B#!08
@>101*5-+"&+4&"4#&&>!"*-0"'+"&"&&0&"'+"&"&&0"
>#!"1*5-+"""#4!@1!!+#&51*5-+"&+"&"0"4!"
&&"& +"!+#0& /- 1*5-+" &&'# "&, +"!+#8 40&+"& *-"&
>#!"+#!!+Q&2-"!!+#0&