ÖĞRETMEN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE VELİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA


BÜLBÜL M. , Tunca M.

Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, no.3, pp.12-23, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.12-23

Abstract

Turkish Ministry of National Education (MEB), from the beginning of 2000's, plans to evaluate the performances of teachers and school administrators in public schools on the basis of multiple data sources. In this system, which is also referred to as the 360 Degree Performance Feedback System in the literature, it is also aimed at evaluating the performances of the employees, not only based on views of their superiors but also their colleagues, subordinates and those who receive service from the institution. In order to implement this system, MEB prepared a regulation draft in 2017. In this study, it is aimed to take the parents’ views about the involvement of parents and students for the first time in evaluation of teachers’ performance. The research which aims to take the views of parents for the system is the first one. Individuals sampled in the study were selected by means of maximum diversity sampling from purposeful sampling methods. Research design is chosen as qualitative research design and research method is chosen as interview method. The findings reveal that the parents are largely unaware of the new system that MEB would like to implement and that they and their students have remarkable views on the evaluation of teachers and school administrators. 

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2000’li yılların başından itibaren kamu okullarındaki öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin performanslarını çoklu veri kaynaklarına dayalı olarak değerlendirmeyi planlamaktadır. Literatürde 360 Derece Performans Geri Bildirim Sistemi olarak da geçen bu sistemde çalışanların performanslarının değerlendirmesinde yalnızca üstlerinin değil, meslektaşlarının, astlarının ve kurumdan hizmet alan kişilerin görüşlerinin alınması da amaçlanmaktadır. MEB bu sistemin uygulanması için 2017 yılında bir yönetmelik taslağı da hazırlanmıştır. Bu çalışmada amaçlanan öğretmen ve okul yöneticilerinin performanslarının değerlendirilmesinde veli ve öğrencilerin de ilk kez katılımıyla ilgili olarak öğrenci velilerinin görüşlerin alınmasıdır. Velilerin böyle bir sistemle ilgili görüşlerinin alınmasına yönelik yapılan bu araştırma Türkiye’de ilk olma niteliğindedir. Araştırmada örneklem olarak alınan bireyler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemiyle seçilmiştir. Araştırma deseni olarak nitel araştırma desenlerinden olgubilim ve araştırma yöntemi olarak da görüşme yöntemi seçilmiştir. Elde edilen bulgular ağırlıklı olarak velilerin, MEB’in uygulamak istediği yeni sistemden habersiz olduklarını göstermekte ve de kendilerinin ve öğrencilerinin öğretmen ve okul yöneticilerini değerlendirmeleri konusunda dikkat çekici görüşleri olduğunu ortaya koymaktadır.