Harran üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin sigaraya karşı tutumlarını etkileyen faktörler


CEYLAN E.

Toraks Dergisi, vol.6, pp.144-50, 2005 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : Toraks Dergisi
  • Page Numbers: pp.144-50

Abstract

THE ATTITUDES OF STUDENTS WHO ENROLLED HARRAN UNIVERSITY TOWARDS SMOKING SUMMARY One of the main target groups for anti-smoking campaigns are university students. It is necessary to identify the target group for a successful anti-smoking campaign. A questionnaire was given to 832 students, who enrolled Harran University, in order to investigate the attitudes towards smoking, the knowledge about sickness related to smoking, and thoughts about the laws on controlling smoking. Replies given by 780 students were considered satisfactory. Among these students 557 were male and 223 were female and the mean age of the group was 20.3±3.6. 638 has tried smoking at least once throughout their lifetime, of the students 338 were smoking cigarette properly and 177 were smoking occasionally. The mean age for attempting smoking was 14.48±2.65. The prevalence of smoking among the male students (48.8%) was higher than the female students (29.6%) (p>0.0001). Smoking habits of the students were not related with the education status of their parents (p<0.05). But, there was a statiscally significant relation between economical status of the family and smoking (p>0.004). A correlation was observed between smoking habits of the students and the parents and their siblings (p>0.0001). The most important factor beginning smoking was the influence of the environment (45.1%). Among students who were smoking, 48.7% reported that they intended to quit and 30.2% reported at least one attempt to quit in the past. 97.2% of the students were agreed that cigarette was harmful but they were not aware of the disease smoking may cause. As a result, it is founded in our study that the main cause for smoking in youngsters is influence of family and friends. It was also observed that the great majority of students did not plan quit smoking and did not have enough knowledge about the diseases smoking may cause. In the east and southeast region of the country smoking still plays an important role as a precondition to enter and accepted into some traditional circles. These findings have shown that the youngsters have an urgent need for information. To this purpose anti-smoking campaigns should be maintained insistently thorough out the year by covering the rural areas. Key words: Smoking, Questionnaire of smoking, University Students, Sanliurfa.
HARRAN ÜNİVERSİTESİNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN SİGARAYA KARŞI TUTUMLARI ÖZET Sigara kullanımı ile ilgili mücadele programlarının hedef kitlelerinden biri de üniversite öğrencileridir. Sigara kullanımı ile başarılı bir şekilde mücadele edebilmek için hedef kitlenin özelliklerini belirlemek gereklidir. Bu çalışmada Harran üniversitesine 2001-2002 yılında kayıt yaptıran 1200 öğrenciden ulaşılabilen 832 öğrenciye sigaraya karşı tutumlarını, sigara ile ilişkili hastalıklar ve sigara içiminin kontrolü konusundaki düşüncelerini ortaya koymak amacıyla bir anket uygulandı. Anket sorularına yeterli düzeyde yanıt veren 780 öğrencinin yanıtları değerlendirildi. 557’si erkek, 223’ü kız olan öğrencilerin yaş ortalaması 20.3±3.6 idi. Öğrencilerin %81.8’i yaşamları boyunca en az bir kez sigara içmeyi denemişti. Öğrencilerin %43.3’ü her gün, %22.7’si ara sıra sigara içmekteydi. Sigarayı ilk deneme yaş ortalamaları 14.5±2.7 idi. Sigara içme prevalansı, erkek öğrencilerde %48.8, kız öğrencilerde ise %29.6 idi(p<0.0001). Öğrenciler arasındaki sigara içme alışkanlığı ile ailelerin eğitim durumları arasında istatistiksel anlamlılık gözlenmedi (p>0.05). Ailenin ekonomik durumuyla sigara kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlılık vardı(p=0.004). Öğrencilerin sigara içme alışkanlıkları ile baba ve erkek kardeşlerin sigara içme alışkanlıkları arasında istatistiksel olarak korelasyon gözlendi(p<0.0001). Düzenli sigara kullanan öğrencilerin %48.7’si sigarayı bırakmayı düşündüklerini, %30.2’si ise geçmişte bunu en az bir kez denediklerini ifade ettiler. Öğrencilerin %97.2’si sigaranın zararlı olduğunu kabul etmekle beraber sigaranın neden olduğu hastalıklar konusunda yeterli bilgilerinin olmadığı gözlendi. Sonuç olarak çalışmamızda üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin sigara kullanımının ana nedenleri aile ve arkadaş gruplarından etkilenme olarak saptanmıştır. Sigara içen üniversite öğrencilerinin büyük oranda sigarayı bırakmayı düşünmediği ve sigaranın neden olduğu hastalıklar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaşılmıştır. Bu veriler bize üniversite öğrencilerinin ciddi bir bilinçlendirmeye ihtiyaçları olduğunu ve sigara bırakma kampanyalarının yıl boyu kararlı bir şekilde yapılmasının gerekliliğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Sigara kullanımı, Sigara anketi, Üniversite öğrencileri, Şanlıurfa