Makroskopik hematürinin ender bir nedeni: Mesane tümörünü taklit eden şistozomiazis A rare cause of macroscopic hematuria: Schistosomiasis mimicking bladder cancer


Çaşkurlu H., Kalkan M.

Yeni Üroloji Dergisi , vol.6, no.2, pp.45-47, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Yeni Üroloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.45-47

Abstract

Özet Şistosomiazis paraziter bir enfestasyon olup ürogenital sistemde en sık mesaneyi tutar. Ülkemizde oldukça ender görülür. Afrika ve Orta Doğu özellikle de Mısır’da en sık görülür. Olgu; bir aydan beri makroskopik hematürisi olan 27 yaşında erkek bir hasta idi. Sorgulamasında iki yıl süre ile Güney Afrika ülkelerinden Malawi’ de görev yaptığı öğrenildi. Anahtar Sözcükler: Şistozomiazis, mesane, hematüri