SFENOİD SİNÜS PNÖMOTİZASYONU İLE KOMŞU NÖROVASKÜLER YAPI VARYASYONLARININ İLİŞKİSİ: RETROSPEKTİF BİR BT ÇALIŞMASI


Baysal B., Erincik K., Doğan M. B. , Eser M. B.

43. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi TURKRAD 2022, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Antalya
  • Country: Turkey