Education Demand and Key Determinants


Çankır B.

in: Leadership: Educational Leadership with a Budget and Planning Approach , Bilal Çankır, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.15-28, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.15-28
  • Editors: Bilal Çankır, Editor

Abstract

Yaşadığımız dönemde ülkelerin gelişmişlik düzeyi, toplumda iyi eğitime sahip bireylerin oranı ile doğru bir orantıya sahiptir. Dünyada dijitalleşmenin, teknolojik gelişmelerin, küreselleşmenin artması ile oluşan rekabet ortamı bireylerin eğitim talepleri, öğrenme isteği ile kendilerini geliştirmesini zorunlu kılmaktadır. Eğitim talep eden her birey aldığı eğitim ile hem kendi sermayesine hem ülke sermayesine bir yatırım yapmış olmaktadır. Bu nedenle eğitime talebinin arttırılması adına ülkelerin eğitime gerekli yatırımları yapması, eğitimde fırsat eşitliği sağlanması, eğitimde yüksek bir kalite sağlanması, eğitim hizmetlerinin nitelikli bir hale gelmesi ve öğrenme fırsatlarının sunulması son derece önemli bir konudur. Ekonomide talep, ticarette talep, kamu mal ve hizmetlerinde talep, eğitimde talep gibi birçok konuda talepten bahsedebiliriz.  Bu bölümde ekonomide bahsedildiği haliyle birebir aynı olmayan eğitim talebine geçmeden önce ekonomide talep kısaca açıklanarak sonrasında eğitim talebi konusu geçmişten günümüze değişen istatistiklerle incelenmeye çalışılacaktır. Eğitim talebi bireylerin okula kayıt ve devam sürecini ele alan bir konudur. Eğitim talebini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu bölümün amacı, eğitim talebi hakkında kuramsal bilgi verilmesi, eğitim talebine etki eden temel faktörlerin belirlenmesi ve eğitim talebi ile ilgili yapılan araştırmaları incelenmesidir.