Süperior Mezenterik Vende Tümör Trombüsü ile Seyreden Çekum Kanseri: Vaka Takdimi


Creative Commons License

Taşdemir İ. M. , Kaya F., Alimoğlu O.

4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.58

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.58

Abstract

Tümörün damar invazyonu olarak tanımlanan tümör trombüsü; renal hücreli karsinom, Wilms’ tümör, hepatosellüler karsinom gibi bazı malignitelerde gözlenmektedir. Kolorektal kanserde ise oldukça nadir görülmektedir. Kolorektal kanserde tümör trombüsü varlığı yüksek karaciğer metastazı ve rekürrens riski ile ilişkilidir. Bu nedenle daha fazla verinin toplanması, tümör trombüsünün prognoza etkisini anlamada ve etkin vaka yönetiminde önemlidir. Bu vaka takdiminde, çekum adenokarsinomunda gelişen SMV tümör trombüsü anlatılmaktadır. 59 yaşında kadın hasta; karın ağrısı, kilo kaybı ve diyare şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Laboratuvar tahlillerinde demir eksikliği anemisi saptandı. Kolonoskopik incelemede çekumda kitle görüldü ve biyopsi yapıldı. Bilgisayarlı Tomografide periçekal bölgede peritona invaze ve SMV’de tümör trombüsü gösteren kitlesel lezyon izlendi. Metastaz saptanmadı. Konvansiyonel cerrahi ile sağ hemikolektomi ve trombektomi gerçekleştirildi. Cerrahi piyesin histopatolojik incelemesi pT4b N1b Mx R0 L1 V1 tespit edildi. Komplet rezeksiyondan 6 hafta sonra adjuvan kemoterapiye başlandı. Postoperatif 4.ayda hastanın hastalıksız takipleri devam etmekte.

Anahtar Kelimeler: çekum, süperior mezenterik ven, tümör trombüsü