Parsiyel Dişsiz Bir Hastada Radyo-Opak Tarama Protezi Üretimi ve Bilgisayar Üzerinde Planlama: Bir Olgu Sunumu


Akay A. S. , Arısan V.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.13, ss.13-19, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Oral İmplantoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.13-19

Özet

Diş eksikliği için uygulanması planlanan implantlar bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde sanal ortamda hastanın anatomik ve protetik özelliklerine göre planlanabilir. Bilgisayarlı tomografi görüntüleri ve elde edilen gerçek ölçülerde üç boyutlu rekonstrüksiyonlar, özel yazılımlar kullanılarak detaylı olarak incelenebilmekte ve implantlar en uygun alanlara doğru açı ve paralellik ile yerleştirilebilmektedir. Ancak, çok sayıda diş eksikliği ve ileri derece kemik rezorbsiyonu olan vakalarda, protetik açıdan uygun planlama yapmak zordur. Bu durumda hastanın restoratif ihtiyacı, geçici bir protez ile belirlenmekte ve, gerektiğinde protez duplike edilerek, radyo-opak bir tarama protezi elde edilmektedir. Böylece, planlanan restorasyona uygun implant yerleri, tarama protezi ile birlikte alınan bilgisayarlı tomografi sayesinde kesin olarak gözlenmekte ve üç boyutlu planlama, bilgisayar destekli bazı tekniklerle hazırlanan cerrahi rehberler vasıtasıyla ağza aktarılabilmektedir. Bu makalede tarama protezi ile kombine kullanılan bir stereolitografik teknik sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: tarama protezi, üç boyutlu planlama, cerrahi rehber.

Implants intended for the replacement of tooht loss can be planned in accordance with the patiens’ anatomic and prothetic features thanks to the improvement in computer technologies in virtual environment. Computed tomography images and reconstructions in original size in three dimension can be examined eleborately using special softwares and implants can be placed in most proper locations with suitable angle and direction. However, in these cases that have numerous tooth loss and excessive bone resorbsion, making proteticaly suitable plan is challenging. Here, the patients’ restorative requirement are established by a provisional prothesis and, if needed, that prothesis is duplicated to radiopaque radiographic template. Thus, the computed tomography performing with the aid of the radiographic template allows accurate investigation of the implant sites in relation to the outline of the planned restoration and the plan can be transferred to the oral cavity via surgical guides prepared by some computer aided techniques. In this article a stereolithographic technique carried out along with radiographic template is presented.

Keywords: radiographic template, 3D planning, surgical guide.