DEDEBATING DEMOCRACY: THE PERIODIZATION ABOUT THE DEBATES ON DEMOCRACY IN TURKEYmokrasiyi Tartışmak: Türkiye’de Demokrasi Tartışmaları Üzerine Bir Dönemlendirme


Creative Commons License

Karakoç Ş. M.

Muhafazakar Düşünce Dergisi, no.58, pp.165-187, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Muhafazakar Düşünce Dergisi
  • Page Numbers: pp.165-187

Abstract

In Republican Turkey, with multi-party age when politics and power relations spread institutionally from the center to the periphery within the context of general votes, the adventure of democracy and democratization has become one of the agenda title of the politics in Turkey. Thematic issues such as the regime's stability, political order, on the other hand, national will and social participation have formed the main lines that shape the route of this democracy agenda. In this study, the content of the debates on democracy and democratization in the post-1990 period in Turkey and periodic differentiation in this content are examined. It is put forward that the debates on democracy and democratization in Turkey has periodically shaped in different contents from 1990s until now. And a periodization about this change is suggested. In this context, it is argued that periodically from 1990s to 2010s, the debates on democracy and democratization in Turkey have gotten content around the demilitarization and socialization of the politics and the power in general; at the end of 2010s these debates in Turkey have gotten intensty around the balance and control of the politics and power at civil plane.

Cumhuriyet Türkiye’sinde siyasetin ve iktidar ilişkilerinin genel oy bağlamında kurumsal olarak merkezden çevreye doğru yayıldığı çok partili dönemle birlikte demokrasi ve demokratikleşme serüveni Türkiye siyaseti için kurumsal anlamda temel gündem başlıklarından biri haline gelmiştir. Siyasal düzen, rejimin istikrarı, diğer taraftan milli irade, toplumsal katılım gibi tematik konular, bu demokrasi gündeminin güzergahını şekillendiren ana hatları oluşturmuştur. Bu çalışmada demokratikleşme gündeminin yoğunlaştığı 1990 sonrası dönemde, Türkiye’de demokrasi ve demokratikleşme tartışmalarının muhtevası ve bu muhtevadaki dönemsel farklılaşma ele alınmaktadır. Çalışmada 1990’lardan günümüze Türkiye’de demokrasi ve demokratikleşme tartışmalarının dönemsel olarak muhteva değiştirdiği öne sürülmekte ve bir dönemlendirme önerisinde bulunulmaktadır. Bu kapsamda dönemsel olarak Türkiye’de demokrasi ve demokratikleşme tartışmalarının özellikle 1990’lardan 2010’lara kadarki süreçte genel itibariyle siyaset ve iktidar alanının sivilleşmesi, toplumsallaşması bağlamında içerik edindiği tezi öne sürülmektedir.  2010 sonları itibariyle ise Türkiye’de söz konusu tartışmanın, yaşanan siyasal değişmeler etrafında, siyaset ve iktidar alanının sivil düzlemde denetlenmesi – dengelenmesi bağlamında yoğunluk kazandığı iddia edilmektedir.