Beğeni Sosyolojisi Açısından Kültürel Tabakalaşma: Yeni Orta Sınıf ve Yeni Medya


Güven U. Z.

SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, vol.2, pp.61-84, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: SOSYOLOJİ KONFERANSLARI
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index
  • Page Numbers: pp.61-84

Abstract

Özet Bu makalenin amacı, yeni orta sınıf olgusunu, zevk ve beğeni sosyolojisi çerçevesinde kültürel tercihler üzerinden sorgulayarak, kültür ürünlerine hangi medya aracılığıyla nasıl erişildiği ve bunların nasıl temsil edildiği ve tüketildiğini incelemektir. Araştırmanın kuramsal arka planını, toplumsal sınıf, kültürel tabakalaşma ve iletişim modellerine ilişkin yaklaşımlar oluşturmaktadır. Araştırmada, yeni iletişim teknolojilerinin kültürel tercihlerin belirlenimi üzerindeki etkisini inceleme amacıyla, İstanbul'da yaşayan genç-yetişkin on beş görüşmeciyle Eylül ve Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş derinlemesine mülakatların bulguları kullanılmıştır. Buradan hareketle, yeni orta sınıf kültüründen bahsetmenin mümkün olup olmadığı sorgulanarak, yeni medya aracılığıyla birer ileti durumuna gelmiş kültür ürünlerinin temsil ve kullanım örüntülerinin incelemesi gerçekleştirilmiştir. Buna göre, yeni iletişim teknolojilerinin ve internette sosyal medya mecralarındaki paylaşımların, yeni orta sınıfın kültürel tercihlerinin oluşturulmasında etkin rol oynadığı saptanmış, temsil ve görüntülerin, eser ve performans yerine ikame edildiği belirlenmiştir. Ayrıca, beğeni kamuları arasındaki ilişkinin esnekliği ve toplumsal tabaka bileşkelerinden kültürel kapitalin hangi açılardan dönüşüme uğradığı tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Beğeni sosyolojisi, yeni orta sınıf, yeni medya, kültürel tabakalaşma.