IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı


Güven U. Z.

Müzik 4.0 ve Ötesi: Müziğin Üretimi ve Alımlanmasında Dijital Dönüşüm, Akın Bakioğlu, Editör, Sosyoloji Derneği Yayınları, Ankara, ss.459-468, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayın Evi: Sosyoloji Derneği Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayısı: ss.459-468
  • Editörler: Akın Bakioğlu, Editör

Özet

Müzik sanatının üretimi ve alımlanmasına ilişkin süreçler, içinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 gibi terimlerle ifade edilen dijital dönüşüm çağında değişime uğrayıp, artırılmış gerçeklik gibi bir dizi terim yardımıyla açıklanmaya başlayarak, elektronik bazlı bir ses dünyası inşa etmeye başlamıştır. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı, müziğin üretim ve alımlanma aşamalarına nüfuz eden dijital dönüşümü analiz etmektir. Bu doğrultuda, niteliksel araştırma yöntemleri kullanılarak yürütülen çalışmada, müziğin üretimiyle ilgili olarak beste ve icralarında dijital teknolojileri kullanan yedi müzisyen ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elektronik bazlı müzik bestecileri ve icracılar arasında, bilgisayar ya da ‘laptop müzisyeni’, ‘ses kütüphanesi kullanıcısı’, ‘DJ’ gibi kendi içlerinde, eğitim ekollerinden bağımsız bir mesleki farklılaşma ortaya çıkması ve bu müzisyenlerin önceki kuşak müzisyenlerden farklı olarak çeşitli yeni medya mecralarını etkin kullanmaları, çalışmanın müziğin üretimindeki dönüşümlere ilişkin temel bulguları arasında yer almaktadır. Sonuç olarak müziğin üretiminde, arka planda ritim, tempo, gam kullanımını ayarlayan ‘insansı özellikleri’ artmış besteleme programları, müzisyeni adeta robotik özellikleri artan bir insana yakınsatmaktadır.