"OIKONOMIA"DAN İSLÂMÎ İKTİSÂDA İKTİSÂDÎ DÜŞÜNCEDE TARİHSEL SÜREKLİLİK: SABRİ ORMAN YAKLAŞIMININ METODOLOJİK BİR MÜLÂHAZASI


Yılmaz İ.

in: Sabri Orman'ı Anlamak: Bir Mütefekkirin Düşünce Dünyasının İzinde, Ahmet Faruk Aysan,Mehmet Babacan, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.59-74, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: İstanbul Ticaret Odası
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.59-74
  • Editors: Ahmet Faruk Aysan,Mehmet Babacan, Editor

Abstract

Bu çalışma ilmi düşüncelerin tartışma sınırları içerisinde İslami iktisat söyleminin hem kavramsal hem de içerik yönüyle yaptığı çağrışımların teorik bir değerlendirmesini ele almaktadır. Bu çerçevede, iktisadın daha çok tarihsel metodolojik boyutlarıyla ilgilenerek insanlığın ortak mirası ve zenginliği kabul edilebilecek bir iktisat düşüncesinin imkanını tekrar tartışmaya açmaktadır. Bu sayede alanda dağınık halde bulunan fıkhi, tarihsel ve neoklasik iktisadi yaklaşımların tamamına dair kapsayıcı bir söyleme sahip olan Orman’ın düşüncesi bu çalışmanın ele aldığı boyutlarıyla politik ekonomi yaklaşımıyla birlikte mevcut literatürün önemli bir boşluğunu eleştirel bir biçimde doldurmayı hedeflemektedir. Çalışma öncelikle İslami iktisat kavramına terminolojik açıdan bir değerlendirme sunarak evrensel geçerli bir iktisadın imkanına sorgulamaktadır. Daha sonra Orman’ın tarihsel süreklilik içerisinde ele aldığı temel savları tekrar yoruma tabi tutarak iktisadi düşüncede tarihsel sürekliliğin eleştirel bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Son bölüm ise evrensel olmanın çok ötesinde ekonomi biliminin tarihsel kırılmalarla ortaya çıkan ve bu manada kökü yakın tarihe dayanan Batının özel bir tecrübesi olmasını gerekçelendirmektedir.