“Modern Türk Şiirinde Rumeli ve Bosna”


KOÇAK A.

Uluslararası Bilgi Belge ve Ekonomi Kongresi (İnternational Congress on Knowledge, Economy & Management, Bosnia And Herzegovina, 01 June 2011, pp.3433-0

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.3433-0

Abstract

NEW TURKISH POETRY IN RUMELI AND BOSNIA Abstract In the new Turkish Poetry the Rumeli region in general and Bosnia in particular and the surrounding area take place widely . It is known that this geography holds a place widely not only in modern Turkish poetry which developed after Tanzimat, but also in folk music, in dervish lodge poetry, diwan poetry. In the modern Turkish poetry however, Rumeli and Bosnia are considered together and identical. In terms of being as a topic for poems, Rumeli in general, and Bosnia in particular, it is seen that these regions are mentioned in poems as reference to historical events, sometimes joy, sometimes sadness and pain. In this article we will focus on the issue of how this geography is reflected on verses. Key Words: Roumeli, Bosnia, Poetry, Danube, Culture and Civilization
Türk şirinde genel olarak Rumeli ve özelde ise Bosna ve çevresi geniş olarak yer alır. Bu coğrafya, sadece Tanzimat sonrası gelişen modern Türk şiirinde değil halk türkülerinde, tekke ve divan şiirinde geniş bir yer tutmaktadır. Modern Türk şiirinde ise Rumeli ve Bosna bir ve beraber düşünülür. Genelde Rumeli’nin özelde ise Bosna’nın şiirlere konu olurken tarihî olaylara referans yapılarak işlendiği, kimi zaman sevinçle, kimi zaman da hüzün ve acıyla anıldığı görülür. Bu yazıda şiirlerden hareketle bu coğrafyanın nasıl mısralara aksettiği üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Rumeli, Bosna, Şiir, Tuna, Kültür ve Medeniyet.