Tipografik Karakterler Aracılığıyla Kimliğin İfşası


Creative Commons License

İgit A.

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.9, no.2, pp.78-89, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.7456/10902100
  • Journal Name: The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.78-89

Abstract

Görsel Kültürün önemli bir unsuru olan tipografik öğeler, dijital çağ tüketicisinin gündelik hayat pratikleri içinde hesap edilemeyecek kadar çok sayıda karşısına çıkmaktadır. Tasarımcılar tipografinin gizil kimliği aracılığıyla insan zihninde çeşitli anlamlar oluşturmakta ve böylece hedeflenen etki ya da eylemi yaratmaktadır. Tipografik öğelerin estetik ve biçimsel kullanımının uyum ya da uyumsuzluğu; mutluluk verir, hüzünlendirir, neşe verir, etkiler, (satın almaya) teşvik eder, eyleme geçirir, düşündürür, kışkırtır, özel hissettirir, rahatlatır ya da bastırır. Sadece yazı karakteriyle bu ve benzeri birçok psikolojik etki yaratabilmek mümkündür. O halde, hedeflenen amaca ve konuya uygun font tercihinde bulunmanın, salt bir eylem olmayıp iletinin doğrusal bir şekilde alıcıya iletilmesine olanak sağlayan aracı bir işlev gördüğünü söylemek mümkündür. Çalışma kapsamında yazı karakterleri anatomik, sınıfsal, biçimsel ve içeriksel özellikleri açısından incelenecek olup bu özelliklerden elde edilen bilgiler ışığında tipografik karakterler aracılığıyla kimliğin nasıl ifşa edildiği göstergebilimsel yöntem aracılığıyla çözümlenmeye çalışılacaktır. Buna ek olarak yazı karakterlerinin/ fontların ne gibi anlamlar içerdiği, kime- ne mesaj verdiği, hangi tüketici sınıf/lara hitap ettiği soruları da yanıtlanmaya çalışılacaktır.