Epidermal Büyüme Faktör Reseptör Tirozin Kinaz İnhibitörü Erlotinib’in Hayvan Modelinde Korneal Neovaskülarizasyon Gelişimine Etkileri


Keskin U. C. , Totan Y., KARADAĞ R., Erdurmuş M., AYDIN B. , Hepşen İ. F.

TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 01 November 2008, pp.295

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.295