CHRONICLES AND MODERN RESEARCHES RELATED WITH MYRIOKEPHALON BATTLE


Eskikurt A.

Selçuklu Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.65-94, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Selçuklu Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.65-94

Abstract

The Myriokephalon Battle which ended with victory in the year 1176 on 17th of September in behalf of the Turkey Seljuk State, has a big place and importance in Turkish history. Because, the desire of Byzantium to possess Anatolia again came to an end with this unsuccessful attempt. The Byzantium administrators whom had to concede that the peninsula became a Turkish homeland, didn’t find opportunity to undertake such a campaign again, except to protect the existing lands. In the last quarter of XIIth century most part of the peninsula united under Turkey Seljuk State rule as well. The Turkish-Muslim sources make no mention of the battle significantly, which eventuated 841 years ago. But we have considerable knowledge about the event through some East (Byzantium, Assyrian and Armenian) and West chronicles, most of which are contemporary of the event. These Medieval chronicles has been utilized considering as if they mention the eventuating of the battle, it’s venue and the developments that took place afterwards. There are local and foreign researches published on the subject and some of them are intended to find the location of the war.

Türkiye Selçuklu Devleti adına 17 Eylül 1176 yılında zaferle sonuçlanan Myriokephalon Savaşı’nın Türk tarihinde büyük bir yeri ve önemi vardır. Zira Bizans’ın Anadolu’ya yeniden hâkim olma arzusu bu başarısız girişimle son bulmuştur. Yarımadanın artık bir Türk yurdu haline geldiğini kabullenmek zorunda kalan Bizans idarecileri, mevcut arazileri korumak dışında böylesi bir mücadeleye bir daha girişme imkânı bulamamışlardır. XII. asrın son çeyreğinde de yarımadanın büyük kısmı Türkiye Selçuklu Devleti idaresinde birleşmiştir. 841 yıl önce yaşanan bu savaş hakkında Türk-İslâm kaynakları önemli ölçüde suskundur. Ancak birçoğu hadisenin çağdaşı bazı Doğu (Bizans, Süryani ve Ermeni) ve Batı kronikleri sayesinde hakkında hayli bilgimiz vardır. Bu Ortaçağ kronikleri, savaşın cereyanı, yeri ve sonrası gelişmelere değinmeleri dikkate alınarak değerlendirilmişlerdir. Konu hakkında yayınlanmış uluslararası ve ulusal araştırmalar da vardır ve bir bölümü savaşın yerini tespite yöneliktir.