“ALİ UFKÎ, KANTEMİROĞLU VE KEVSERÎ'NİN MÜZİK YAZILARININ TÜRK MÜZİK GELENEĞİ BAĞLAMINDA UZZAL PEŞREVİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ” ADLI MAKALE ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME


Dural S.

Ahenk Müzikoloji Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.31-41, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Ahenk Müzikoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.31-41

Özet

2014’ün ilkbaharında, Rast Müzikoloji Dergisi için kaleme almış olduğum “Ali Ufkî, Kantemiroğlu ve Kevserî'nin Müzik Yazılarının Türk Müzik Geleneği Bağlamında Uzzal Peşrevi Üzerinden İncelenmesi” adlı makalemde çalışmaya konu olan verileri, hali hazırda Klasik Türk Müziği olarak isimlendirilen müziğin seçkinlerinin (müzikle ilişkisini bu isim altında şekillendirmiş olan herkesi kastetmiyorum, bu ilişkiyi eleştirimize konu olan düşünce yapısı bakımından kuranları kastediyorum) sahiplendiği şekliyle bir gelenek kavramsallaştırmasının etkisinde kalarak değerlendirmiştim. Geçen zaman içerisinde, elde edilen verilerin üzerine sorgulamalarımı ve müzikal icramı sürdürmem, şu an farklı bir bakış açısına sahip bulunmama vesile olmuş ve böylelikle mevzu bahis olan makalem üzerine eleştirel bir değerlendirme yazmamı netice vermiştir. Ki bu bakımdan sorgulamamız, bu süreç içerisinde; tamamen Sokratik logos ya da rasyonel aklın hükümranlığının tekelinde kalmamış, bir peri bu hükümranlığı onlarla paylaşmıştır; müzik: Kavramların yanı sıra melodi ve harmoninin yani kelimesizliğin perisi müzik.