İskelet metastazlı hastalarda pathfx modelinin türk toplumunda uygulaması


Özkan K., Karadağ,Karadağ Z., Erol B., Gürkan V., Alpan,Alpan,Alpan,Alpan B., Türkmen,Alpan I., ...More

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, pp.93-94

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93-94

Abstract

Amaç: Metastaza bağlı patolojik ya da impending kırığı olan hastaların cerrahi planlamasında hastaların yaşam beklentisinin tespiti önemli bir rol oynamaktadır. Bu amaçla ortaya atılan PATHFx modelinin Türk toplumundaki uygulanabilirliğinin anlaşılması için bu çalışmayı planladık. Yöntem: Çalışmamızda İ.M.Ü. Göztepe E.A.H, Bezmialem Vakıf Üni. Hastanesi, Marmara Üni. E.A.H. ve Acıbadem Üni. Ortopedik Onkoloji Servisinde ameliyat olmuş olan iskelet metastazlı hastaları dahil ettik. Hastaların yaşı, cinsiyeti, primer tanıları, kırık türü (patolojik, impending), organ metastazı olup olmadığı, lenf nodu metastazı olup olmadığı, preop lenfosit ve hemoglobin değerleri, cerrahın hasta ile ilgili tahmini yaşam beklentisi, hastanın cerrahi sonrası takip süresi, onkolojik durumu (kür, ex, hastalığıyla yaşayan) ve ECOQ statüleri değerlendirildi. Tanıya özgü bilgiler, hastalığın kapsamı, hastanın performans durumu ve temel laboratuvar değerlendirmelerinden oluşan PATHFx değişkenlerinin, öznel sağkalım tahminleri vermesi değil, sağkalım olasılığı üzerinden iyi klinik kararları yönlendirmesi amaçlanmıştır. PATHFx’in toplum içi klinik kullanım için önerilmesinden önce, spesifik hasta popülasyonlarında harici olarak doğrulanması gereklidir. Hastanların referans paternleri, tıbbi kaynaklara ulaşım ve iskelet metastazları için tedavi stratejileri dahil olmak üzere, hasta geçmişinin ve bakımının çeşitli yönlerinde toplumdan topluma farklılıklar bulunmaktadır. Bu aracın batı toplumları dışında uygulanabilirliği sadece japon toplumu için geçen sene yapılmış, hem batı hem de doğuya ait genetik özellik taşıyan Türk toplumunda uygulanabilir olduğu henüz kanıtlanmamıştır. Bulgular: İskelet metastazı olan hastalar için yaşam beklentisinin doğru tahmin edilmesi, uygun tedavi seçiminde önemli bir role sahiptir. Kısa hayatta kalma tahmini (1 aydan az) olan hastalarda hasta için morbid ve pahalı işlemlerden kaçınmak mümkünken, orta sağkalım tahminleri olan hastalar için (6 aydan az), daha az invaziv tedavi yöntemleri tercih edilir. Bununla birlikte, dayanıklı rekonstrüksiyon seçenekleri, ameliyat sonrası hayatta kalma süresi 6 ya da 12 ay gibi daha olumlu tahminlere sahip olanlar için kabul edilebilir alternatif olarak ön plana çıkmaktadır. Çıkarımlar: Çalışmamızda PATHFx yönteminin Türk hastalarda da uygulanabilir olabileceğini ve lide edilebileceğini görmüş olduk. Daha fazla sayıda hasta ile yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç olmakla birlikte çalışmamız bu çalışmalara yol gösterici olacaktır.