The Problematic of Taxing Bitcoin on The Axis of Regulations in Turkey


Şeren Kurular G. Y. , Akdoğan D. A.

Türkiye’de Regülasyonlar Ekseninde Bitcoin’in Vergilendirilmesi Sorunsalı, vol.4, no.13, pp.929-941, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 13
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Türkiye’de Regülasyonlar Ekseninde Bitcoin’in Vergilendirilmesi Sorunsalı
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.929-941

Abstract

ABSTRACT

Every era brings its own unique features as well as technologically modern approaches. Undoubtedly the biggest innovation of 21st century regarding money is cryptocurrency and its derivatives. The subject of this study is bitcoin continuing to exist as long as the demand of humanity for cryptocurrency. By virtue of day after day increasing in trading size of bitcoin, achieving significant amount from earned gains of bitcoin and the feature of bitcoin enabling to money laundering and tax evasion, taxation of bitcoin put on the government's agenda. Although the issue of bitcoin taxation in Turkey come up for discussion in 2017, nowdays the legal status of bitcoin is still not clear. At this point, in the light of the world examples, it is neccesary to ensure technological innovation and put forward the most appropriate method for the Turkish tax system and clarify the defination of this investment instrument enabling financing of illegal activities on the legal ground. In this context, the most important matter is to ensure adaptation of tax legislation in Turkey to the current developments.

ÖZET


Her çağ kendisine özgü özelliklerle beraber teknolojik anlamda modern yaklaşımları da beraberinde getirmektedir. Para hususunda hiç kuşkusuz 21.yüzyılın en büyük yeniliği sanal para ve türevleridir. Dünya üzerinde insanların taleplerinin devam ettiği sürece varlığını sürdürecek söz konusu sanal paraların bu makaledeki inceleme konusu bitcoin’lerdir. Gün geçtikçe işlem hacminin artması ve elde edilen kazançların mühim miktarlara ulaşması, sahip olduğu özellikler gereği kara paranın aklamasına ve vergi kaçakçılığının yapılmasına imkan sağlayabilmesi hususları devletlerin gündemlerine bitcoin’in vergilendirilmesini getirmiştir. Türkiye’de bitcoin’in vergilendirilmesi hususu 2017 senesinde kendisine tartışma alanı bulsa da günümüzde halen bitcoin’in yasal statüsü netleşmiş değildir. Bu noktada dünya örneklerinin de ışığında Türk vergi sistemine en uygun yöntemin ortaya konularak, teknolojik inovasyonun sağlanması, illegal faaliyetlerin finansmanına da olanak sağlayan bu yatırım kanalının devlet tarafından önemle izlenmesi, hukuki zeminde tanımının netleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda en önemli husus ise Türkiye’de ilgili vergi mevzuatının güncel gelişmelere uyum sağlayacak bir yapıya kavuşturulmasının sağlanmasıdır.