Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi


Creative Commons License

Boyacı M. , İlhan T.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.734-746, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 12 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.17860/efd.03838
  • Dergi Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.734-746

Özet

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yaygın bir biçimde uygulanan ve hakkında araştırmalar yapılan bir terapi yaklaşımıdır. BDT depresyonun tedavisiyle başlayan ve günümüzde uyku bozukluğundan, saldırganlığa kadar birçok psikolojik sorunun tedavisinde uygulanan bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın temel amacı; Aaron Temkin Beck tarafından geliştirilen BDT yaklaşımının temel felsefesini incelemek ve film analizi yardımıyla kuramın temel kavramlarına ve uygulamasına örneklendirme oluşturmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada 1997 yapımı en iyi senaryo ödülü dâhil olmak üzere iki dalda Oscar ödülünü kazanmış Can Dostum/Good Will Hunting filmi BDT yaklaşımı açısından incelenmiştir. Filmde saldırgan davranış problemi olan üstün yetenekli ancak okulu bırakmış bir genç olan Will ve terapisti Sean arasındaki ilişki anlatılmaktadır. Filmdeki olaylar ve diyaloglar üzerinden BDT’nin temel kavramları somut bir biçimde örneklendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca filmdeki roller üzerinden terapist danışan ilişkisi de ele alınmıştır. Sonuç bölümünde yapılan bütün analizler alanyazın doğrultusunda tartışılmıştır.

The Cognitive Behavioral Therapy (CBT), on which many research studies have been carried out, is a widespread method in Turkey as well, as it is around the world. The CBT is an approach used for many psychological disorders from insomnia to aggression besides treatment of depression. The main aim of this study is to examine the philosophical core of the CBT approach developed by Aaron Temkin Beck and form an exemplification for the application and basic concepts of the theory through the film analysis. In the study one of the qualitative research methods document analysis were used. In this research, the movie of “Good Will Hunting” released in 1997 which has won two Oscars including the best screenplay, has been analyzed in terms of the CBT approach. The movie is about the relation between Will who is a highly gifted young but having dropped out of school beside having an aggressive behavioral problem and his therapist Sean. The basic concepts of the CBT have been tried to exemplified corporally through the facts and dialogues in the movie. Furthermore, the therapist –client relation has been examined as well through the roles in the movie. All analyses in the final part have been discussed in line with the literature.