1998, 2005 ve 2018 İlkokul Öğretim Programlarının Felsefi Temelleri ve Hayat Bilgisi Ders Kitaplarına Yansımaları


Özmen Z. K.

Uluslararası Multidisipliner Kongre, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3

Abstract

Öğretim programları; yaşanılan dönemin siyasi, sosyal, ekonomik görüşlerinden, bireysel

ve toplumsal ihtiyaçlarından etkilenmektedir. Hazırlandıkları dönemle bağlantılı olarak 1998

programı “davranışçı”, 2005 programı ise “yapılandırmacı” yaklaşıma göre hazırlanmıştır.

2018 yılında hazırlanan öğretim programında ise “harmonik bir yaklaşım” benimsendiği

belirtilmektedir. Bu çalışmada üç farklı yaklaşımla hazırlanan Hayat Bilgisi ders kitaplarının

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır.

Veriler, Hayat Bilgisi ders kitaplarından doküman inceleme tekniğiyle toplanmıştır. Bulgular

içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiş, metin ve etkinliklerden örneklere yer

verilmiştir. Araştırmanın sonuçlarından bazıları şunlardır: 2018 Hayat Bilgisi öğretim

programı hem davranışçı hem yapılandırmacı yaklaşımın özelliklerini taşımaktadır, 1998,

2005 ve 2018 yıllarında sırasıyla konu sayılarında belirgin bir azalma olmuştur, 2018 Hayat

Bilgisi ders kitabının tasarımı 2005’e göre daha rahat ve ilgi çekicidir, kullanımı daha

kolaydır.

Keywords: Hayat Bilgisi Öğretim Programı, Hayat Bilgisi Ders Kitapları, Karşılaştırma,

Değerlendirme.