Assessment of Space Perception of Children in Kindergarden


Çetinkaya Z. , Cihan M. M.

Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.1483-1499

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1483-1499

Abstract

It is known that child behavior depends not only on the personal characteristics but also on the space the child is in. Properly designed spaces support the positive development of the child in physical and mental terms, accelerating perceptual and cognitive development. Children's stresses are also increasing in places that are not designed according to children. The detection of space perception in children is important in the light of this information. The scope of this study is the perception of space in preschool children. It is known that kindergarden play an important role in the development of preschool children. The purpose of this study is to determine the kindergarden perception in children and to determine the prominent characteristics of kindergarden in terms of children. Cognitive mapping was used as a method. For this purpose, pre-school children are asked to draw the pictures of their kindergarden. These drawings were evaluated through the theories of Lynch, Piaget and Sonnenfed. According to the result of the interpretation of the cognitive maps, it was determined that children may need different places according to age groups and genders. It is emphasized that qualified spaces for children should be done considering these spatial differences.

Çocuk davranışlarının kişisel özelliklerin yanı sıra çocuğun içinde bulunduğu mekâna bağlı olduğu da bilinmektedir. Doğru tasarlanmış mekânlar çocuğun bedensel ve ruhsal açıdan olumlu gelişimini desteklemekte, algısal ve bilişsel gelişimini hızlandırmaktadır. Çocuklara göre tasarlanmayan mekânlar da ise çocukların gerilimleri artmaktadır. Çocuklardaki mekân algısının saptanması bu bilgiler ışığında önem arz etmektedir. Bu çalışmanın kapsamı okul öncesi çocuklardaki mekân algısıdır. Okul öncesi çocukların gelişiminde kreşlerin önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı çocuklardaki kreş algısının saptanması, çocuklar açısından kreşlerin öne çıkan özelliklerinin belirlenmesidir. Yöntem olarak bilişsel haritalama kullanılmıştır. Bu amaçla okul öncesi çocuklardan kreşlerinin resimlerini çizmeleri istenmiştir. Bu çizimler Lynch’in, Piaget’in ve McKechnie’nin teorileri üzerinden değerlendirilmiştir. Bilişsel haritaların yorumlanmasıyla ortaya çıkan sonuca göre çocukların yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre farklı mekânlara ihtiyaç duyabildikleri saptanmıştır. Çocuklar için nitelikli mekânların bu mekânsal farklılıklar göz önüne alınarak yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.