Sakarya Öncelikli Yatırım Alanları Analizi


Cedimoğlu İ. H. , Cesur M. R. , Çimen B., Torkul O. (Editor)

Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Yayınevi, Sakarya, 2018

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Yayınevi
  • City: Sakarya

Abstract

Yatırımların hayata geçirilmesi ve sürdürülmesinde insan, makina, malzeme, para, bilişim ve çevresel unsurların önemli etkileri vardır. Bu unsurlar işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel kaynaklardır. İhtiyaç duyulan kaynaklar gözetilmeksizin sadece sektör ya da pazar büyüklüğü düşünülerek yapılacak yatırımların sürdürülebilirliği değerlendirilmemiş olacaktır. Yapılan çalışmada, yatırımların sürdürülebilir olması ve kalkınmaya katkı sağlaması için Türkiye’deki tüm iller için bu temel unsurlar değerlendirilmiş ve illerin sektörel yatırım öncelikleri belirlenmiştir. Özellikle imalat sektörü alt dallarına yarılarak detaylı bir analiz çalışması yapılmıştır. Analizlerde bir yıllık trafik kaza verileri, hava durumu verileri, üniversitelerin kontenjanları, istihdam verileri, sektörel cirolar, coğrafi bilgi sistemi verileri, dünya ticareti verileri, ithalat/ihracat verileri, enerji verileri ve maden verileri kullanılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda Marmara bölgesindeki illerin güçlü sanayiye sahip olması bölgedeki yatırımların daha fazla imkana ve fırsata sahip olacağını göstermiştir. Sakarya ve Kocaeli, Marmara bölgesindeki iller arasında yatırımın gelişme potansiyeli açısından en avantajlı iller olmuşlardır.