MÜZİK TERMİNOLOJİSİNE BİR KATKI; ABDÜLBÂKÎ NÂSIR DEDE’DEKİ ELHÂN, RİYÂZÂT, ESRÂR, GAYB, İRÂDE, İSTİMÂ KAVRAMLARININ SORGULANMASI


Creative Commons License

Kılıç E.

in: Güzel Sanatlar Araştırmaları, Burcu AVCI AKBEL, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.15-40, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Akademisyen Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.15-40
  • Editors: Burcu AVCI AKBEL, Editor

Abstract

Osmanlıdan Cumhuriyet Türkiyesi’ne intikal etmiş müzikal olgunun referans isimlerinden biri olan Abdülbâkî Nâsır Dede (1765-1821) günümüz müzik dünyası açısından nitelikli bilimsel sorgulamaya tabi tutulması gereken önemli bir isimdir. Bu çalışmada söz konusu sorgulama, terminoloji alanı çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Terim bilimi demek olan terminoloji, konusu olan kelime ve kavramları incelerken metinlerin araştırılması, çözümlenmesi ve doğru ifade edilmesi aşamalarında sistematik ve disiplinli bir çalışma alanı oluşturmak suretiyle müzik çalışmalarına katkılar sağlamaktadır. Zira müzik terminolojisi müziğin öğrenilmesinde ve icrasında, değerlendirme ve analiz çalışmalarında başvurulan ve ihtiyaç hissedilen, kendine özgü kavram ve terimleri üreten, geliştiren önemli bir alandır. Terminoloji zemininde gerçekleştirilecek olan bu çalışmanın alt başlıkları tasavvuf, müzik literatürü ve etimoloji (sözlük bilimi) olarak kararlaştırılmıştır.