Teknolojik Yayılma: Web Tabanlı Muhasebe Yazılımlarının Benimsenmesi


ÇEVİKER A. , Mutlu M., Der A., Sürer A.

9. Uluslararası Katılımlı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 01 Ekim 2010, ss.8-25

  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.8-25

Özet

Araştırmada yeniliklerin yayılması literatürü temelindeWeb Tabanlı Muhasebe Yazılımlarının müşavirlik bürolarınca benimsenmesinde etkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada örgütsel ve bireysel faktörlerin yanı sıra potansiyel kullanıcıların yeniliğe ilişkin algılarının benimseme süreci üzerinde etkileri çözümlenmiştir. Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde hazırlanan anket formunun yüzyüze görüşme yolu ile doldurulmasıyla elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Ulaşılan bulgulara göre, birebir ilişki düzleminde algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığı ile davranışsal niyet arasında anlamlı pozitif ilişki olduğu ve bu iki değişkenin davranışsal niyet üzerine bir arada etkisinin incelenmesi sonunda, algılanan kullanışlılığın, algılanan kullanım kolaylığı ile davranışsal niyet arasındaki ilişkiyi gölgelediği bulgulanmıştır. Anahtar Kelimeler : Yeniliklerin yayılması, Teknoloji Kabul Modeli, Web Tabanlı Muhasebe Yazılımı