TEACHERS' OPINIONS AND RECOMMENDATIONS FOR THE USAGE AND ACCESSIBILITY OF MATERIALS FOR AURAL TESTS IN THE ABRSM’S MUSIC EXAMINATIONS


Tunçer D.

4th International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT), Budapest, Hungary, 25 - 30 November 2018, pp.9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Budapest
  • Country: Hungary
  • Page Numbers: pp.9

Abstract

Bu çalışma, Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (ABRSM) tarafından uygulanan kulak sınavları için önerilen çalışma kitapları ve materyallerin kullanımına ve ulaşılabilirliğine yönelik öğretmenlerin görüş ve önerilerinin belirlenmesini amaçlanmaktadır. 1889 yılında Londra’da kurulmuş olan Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu’nun uyguladığı bu sınavlarda enstrümanlar ve müzik teorisi için seviye belirleme sınavları yapılmaktadır. Dünyanın bir çok ülkesinde uygulanan bu sınavlar Türkiye’de de 1990 yılından beri uygulanmaktadır. Bu sınavlar, öğrencileri her yaştan ve seviyeden motive etmeye yardımcı olur, ayrıca profesyonellerin ve amatörlerin müzik becerilerini ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlar. Bu çalışmada, Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu sınavlarında ilk 5 seviyede uygulanan işitsel test materyalleri incelenmiş ve literatüre fayda sağlayacağı düşünüldüğü için çalışmanın yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak gerçekleşen bu çalışmada, 20 öğretmene uzman görüşü alınarak hazırlanmış açık uçlu sorular sorulmuş, değerlendirmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analiziyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda önerilen materyallerin kullanımı ve erişilebilirliği değerlendirilmiş, öğretmenlerin görüş ve önerileri ortaya konulmuştur.